HOT

Đề giữa kì 1 Toán 10 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022

By Thiên Minh | 14/11/2021

Tiếp tục giải quyết bộ đề giữa kì 1 Toán 10 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022 và rút ra những bài học quý giá cho mình nha các em học sinh lớp 10.

Đề giữa kì 1 Toán 10 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022 gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 6 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Các em cố gắng làm hết những câu dễ trước, khó làm sau, phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất để dành được điểm số tuyệt đối.

de giua ki 1 toan 10

Câu 6. Biết Parabol y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8;0) và có đỉnh I(6;-12), khi đó a + b + c là?

de giua ki 1 mon toan lop 10

Câu 17.
a, Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có trọng tâm lần lượt là G và G'. Chứng minh rằng: AA' + BB' + CC' = 3GG'.
b, Cho tam giác ABC. Gọi O, G, H theo thức tự là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm, trực tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng OH = 3OG, từ đó suy ra O, G, H thẳng hàng.

Trên đây là bộ đề giữa kì 1 Toán 10 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022, các em tiếp tục giải Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • đề thi giữa kì 1 Toán 10

  • đề thi môn toán giữa kì 1 Toán 10

  • bài kiểm tra môn toán giữa học kì 1