HOT

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

By Thiên Minh | 14/11/2021

Nếu bạn chưa thi giữa kỳ thì bộ đề giữa kỳ 1 Toán 11 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022 sẽ là bài test kiểm tra kiến thức của bạn và những người bạn trên lớp của mình.

Cấu trúc đề giữa kỳ 1 Toán 11 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài là 90 phút. đây là dạng bài thi phổ biến hiện nay, đòi hỏi các em cần tính toán nhanh và có sự phân chia thời gian phù hợp.

de giua ky 1 toan 11
Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2021-2022 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa

Đề giữa kỳ 1 Toán 11 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

Xem trước một số câu hỏi trong bài thi:

Câu 10.  Một tổ có 5 học sinh nữ và 7 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật?

Câu 17. Bình có 5 cái áo khác nhau và 4 cái quần khác nhau. Hỏi số cách chọn một bộ quần áo của Bình là?

Câu 26. Tìm m để phương trình 3sinx - 4cosx = 2m có nghiệm?

Trên đây là nội dung đề giữa kỳ 1 Toán 11 trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022. Các em tiếp tục giải Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • đề thi giữa kì 1 Toán 11

  • đề thi giữa kì 1 môn Toán 11

  • đề thi môn Toán 11 giữa kì 1