HOT

Đề khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020

By Thiên Minh | 27/06/2020

Cùng giải đề thì khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 để đánh giá lại xem kiến thức của mình thu được là bao nhiêu trong năm học vừa qua và cũng là cách để các em làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học.

Đề khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng, thời gian làm bài là 50 phút. Một số nội dung trong bài thi gồm: Phân biệt dung dịch, tính phần trăm khối lượng, phản ứng oxi hóa-khử ...

de khao sat hoa lop 10 lan 3 truong yen lac vinh phuc nam 2019 2020

Đề khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020

Một số câu hỏi hay trong Đề thi:

1. Cho m gam hỗn hợp $Al$ và $Cu$ tác dụng với $H_2SO_4$ loãng dư thu được 3,36 lít khí (ë đkc). Vẫn cho m gam kim loại đó tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc nguội dư thu được 10,08 lít khí $SO_2$ là sản phẩm khử duy nhất. Tính m?
2. Cho 20,80 gam hỗn hợp $Fe, FeS, FeS_2$, S tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 (đo ở đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch $NaOH$ dư thu được 21,4 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch $KMnO_4$ 1M cần dùng để phản ứng vừa đủ với lượng khí V lít khí $SO_2$ ở trên?

Trên đây là Đề khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 kèm đáp án, các em thử sức thêm với Đề khảo sát Vật Lí 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019-2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de khao sat hoa 10

  • de khao sat chat luong hoa 10

  • đề khảo sát hóa 10

  • đề khảo sát hóa 10 trắc nghiệm