HOT

Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1, trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng năm 2021-2022

By Thiên Minh | 23/10/2021

Cùng giải bộ đề khảo sát môn Toán 12 lần 1, trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng năm 2021-2022 với hình thức thi trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh khối 12 kiểm tra lại kiến thức của mình, qua đó, bổ sung những kiến thức còn thiếu để học tiếp nhiều dạng toán khó hơn về sau.

Cấu trúc đề khảo sát môn Toán 12 lần 1, trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng năm 2021-2022 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 45 phút không giao đề. Các nội dung bao gồm kiến thức từ đầu học kỳ 1 lớp 12.

de khao sat mon toan 12
Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1 năm 2021-2022 trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng

Đề khảo sát môn Toán 12 lần 1, trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng năm 2021-2022

Xem trước một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 7. Tìm m để hàm số y = 1/3x3 + (m - 1)x2 + (3m - 5)x + 2 có hai điểm cực trị?

Câu 18. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau được tạo bởi các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn ra có hai chữ số đều chẵn?

Trên đây là nội dung đề khảo sát môn Toán 12 lần 1, trường THPT Quốc Tuấn, Hải Phòng năm 2021-2022. Các em cùng giải 10 đề ôn tập kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 năm học 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • đề khảo sát môn Toán 12

  • đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 12

  • bài thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán