HOT

Đề khảo sát Tháng 1 năm 2020 Toán 9 trường THCS Trung Văn Nam Từ Liêm

By Deat_09 | 12/01/2020

Hãy tham khảo Đề khảo sát Tháng 1 năm 2020 Toán 9 trường THCS Trung Văn Nam Từ Liêm để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Cấu trúc Đề khảo sát Tháng 1 năm 2020 Toán 9 trường THCS Trung Văn Nam Từ Liêm gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút, nội dung của đề thi chủ yếu trong học kì 1 vừa qua như: giải các phương trình, đồ thị hàm số,hệ phương trình, hình tròn...

Đề khảo sát Tháng 1 năm 2020 Toán 9 trường THCS Trung Văn Nam Từ Liêm có câu hỏi về đường tròn:

Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Từ C kẻ tiếp tuyến CM với (A) (M là tiếp điểm, M không thuộc BC)

a, Chứng minh bốn điểm A, M, C, H cùng thuộc một đường tròn.

b,Gọi I là giao điểm của AC và MH. Chứng minh AM2 = AI.AC

c, Kẻ đường kính MD của (A). Đường thẳng qua A vuông góc với CD tại K cắt tia MH tại F. Chứng minh BD là tiếp tuyến của (A) và ba điểm D, B, F thẳng hàng.

d, Gọi E là giao điểm của AB và DH. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt IE tại P và Q. Chứng minh rằng P và Q cùng thuộc đường tròn (A).

Bên cạch đó các em có thẻ tham khảo thêm Đề khảo sát học kì 1 Toán 9 sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2019 2020 ở đây

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 1 toan 9

  • bo de thi hoc ki 1 lop 9 mon toan

  • bo de thi hk1 toan 9

  • de thi hoc ki 1 mon toan lop

  • de thi toan 9 hoc ki 1

  • de khao sat chat luong toan 9

  • khao sat toan 9

  • de thi khao sat toan 9 thai binh