HOT

Đề khảo sát Toán 11 lần 2 Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc năm 2019 2020

By Thiên Minh | 11/01/2020

Mời các em cùng kiểm tra lại kiến thức của mình với bộ đề thi khảo sát môn Toán lớp 11 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân tỉnh Vĩnh Phúc học năm 2019 2020 dưới đây, hi vọng qua tài liệu này, các em sẽ bổ sung được thêm nhiều kinh nghiệm làm bài và kiến thức còn thiếu cho mình.

Cấu trúc của đề khảo sát Toán 11 lần 2 Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm A, B, C và D, thời gian làm bài sẽ là 90 phút không kể thời gian giao bài. Nội dung chi tiết của đề thi, mời các em tham khảo ngay dưới đây.

Một số câu hỏi hay trong đề thi:

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;1) và I(2;3). Phép vị tự tâm I tỉ số K=-2 biến điểm A thành điểm A', tọa độ điểm A' là:

A. A'(0;7)    B. A'(4;7)    C. A'(7;0)     D. A'(7;4)

Câu 17. Trong khai triển (2a-1)6. tổng ba số hạng đầu là:

A. 2a6-6a5+15a4    B. 64a6 - 192a5 + 250a4    C. 64a6-192a5+480a4    D. 2a6 - 15a5 + 30a4

de khao sat chat luong toan 11 trac nghiem

Trên đây là đáp án và Đề khảo sát Toán 11 lần 2 Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc năm 2019 2020. Mời các em thử sức thêm Đề khảo sát Toán 11 tháng 12 trường Trần Phú Vĩnh Phúc năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de khao sat toan 11

  • de khao sat chat luong toan 11

  • đề khảo sát toan 11

  • đề khảo sát toan 11 trắc nghiệm