HOT

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022

By Thiên Minh | 14/11/2021

Các em học sinh lớp 12 hãy tự mình giải đề khảo sát Toán 12 lần 1 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022 để xem mình còn phải bổ sung thêm những dạng toán nào nữa nha.

Cấu trúc đề khảo sát Toán 12 lần 1 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022 sẽ giống với dạng đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia các năm vừa qua, đó là gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng, thời gian làm bài cũng sẽ là 90 phút.

de thi khao sat mon toan lop 12

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022

Xem trước một số câu hỏi có trong bài thi:

Câu 20. Cho hai hàm đa thức y = f(x), y = g(x) có đồ thị là hai đường cong. Biết rằng đồ thị hàm số y = f(x) có đúng một điểm cực trị là A, đồ thị hàm số y =  g(x) có đúng một điểm cực trị là B và AB = 7/4, Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (-5;5) để hai hàm số y = |f(x) - g(x) +m| có đúng 5 điểm cực trị?

Câu 26. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 - 21x trên đoạn [2;19]?

Trên đây là nội dung đề khảo sát Toán 12 lần 1 trường THPT Tam Dương 2, Vĩnh Phúc năm 2021-2022, các em tiếp tục giải Đề giữa kỳ 1 Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi khao sat mon toan lop 12

  • de thi khao sat lop 12 mon toan

  • bài kiểm tra chất lượng môn toán 12