HOT

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc năm học 2019 2020

By Deat_09 | 11/01/2020

Mời các các cùng kiểm tra lại kiến thức của mình với bộ đề thi khảo sát môn Toán lớp 12 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 2020 dưới đây, hi vọng qua tài liệu này, các em sẽ bổ sung được thêm nhiều kinh nghiệm làm bài và kiến thức còn thiếu cho mình.

Cấu trúc của đề khảo sát Toán 12 lần 2 Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm A, B, C và D, thời gian làm bài sẽ là 90 phút không kể thời gian giao bài. Nội dung chi tiết của đề thi, mời các em tham khảo ngay dưới đây.

đề thi khảo sát môn Toán lớp 12 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 2020 có câu hỏi như:
Một chất điểm chuyển động theo quy luật  s = -t3 + 6t2 + 17t ,với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v()/mscủa chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:
          A. 26 /ms.                B. 36 /ms.              C. 29 /ms.             D. 17 /ms
Trên đây là đề thi khảo sát môn Toán lớp 12 lần 2 trường THPT Nguyễn Viết Xuân tỉnh Vĩnh Phúc học năm 2019 2020, Các em tham khảo thêm Đề khảo sát Toán 12 lần 2 trường Quế Võ 1 Bắc Ninh năm 2019 2020 ở đây

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de khao sat toan 12 lan 2

  • de khao sat chat luong toan 12

  • đề khảo sát toán 12 lần 2

  • đề khảo sát toán 12 trắc nghiệm