HOT

Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội 2021-2022

By Thiên Minh | 07/11/2021

Giaitoan8.com chia sẻ nội dung đề thi giữa học kì 1 Toán 9 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội 2021-2022 cho các bạn học sinh lớp 9 chưa thi hoặc đã thi xong có thể kiểm tra lại kiến thức của mình.

Cấu trúc đề thi giữa học kì 1 Toán 9 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội 2021-2022 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Các nội dung gồm: Tính giá trị biểu thức, Rút gọn, tìm giá trị nhỏ nhất ....

de thi giua hoc ki 1 toan 9
Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 năm 2021-2022 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung câu 4. Cho hình thang vuông tại A và B có góc D bằng 45 độ, đáy nhỏ BC có độ dài 6cm, AB là 8cm.
a, Tính độ dài AD, CD và diện tích hình tháng ABCD.
b, Gọi M, N, E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD, BD, AC. Chứng minh rằng M, N, E, F thẳng hàng.
c, Tia BN cắt AD tại K, tia EN cắt CK tại Q. Chứng minh rằng BCKD là hình bình hành và QB = QA.

Trên đây là nôi dung đề thi giữa học kì 1 Toán 9 trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội 2021-2022. Các em tiêp tục giải Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 trường Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • đề thi giữa học kì 1 Toán 9

  • dề thi Toán 9 giữa học kì 1

  • kiểm tra giữa học kì 1 Toán 9