HOT

Đề thi học kì 1 môn Toán 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019 2020

By Thiên Minh | 30/12/2019

Ngay sau khi các trường THPT hoàn thành kỳ thi học kì 1, GiaiToan8.com chia sẻ tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019 2020 nhằm giúp các em chủ động trong việc ôn tập và bổ sung kiến thức còn thiếu cho mình.

Cấu trúc Đề thi học kì 1 môn Toán 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019 2020 gồm 50 câu trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C, D. các em cần ôn tập thật tốt kiến thức từ đầu năm tới giờ để làm tốt bài thi này. Nội dung bài thi dưới đây.

Câu 9. Tìm nghiệm của phương trình log2(x-5) =5

A. x =13    B. X=11    C. x=3    D. x=21

Câu 19. Tập xác định D của hàm số y = log3(2019-x) là

A. D =(o'2019)      B. D=(2019;+∞)    C. D = (-∞;2019]    D. (-∞;2019)

de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan

Trên đây là Đề thi học kì 1 môn Toán 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019 2020, các em tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán 12 THPT Dương Quảng Hàm Hưng Yên năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 1 toan 12

  • de thi hoc ki 1 lop 12 mon toan

  • de thi hk1 toan 12

  • de thi hoc ki 1 mon toan lop 12

  • de thi toan 12 hoc ki 1