HOT

Đề thi học kì 1 Toán 11 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020

By Thiên Minh | 07/12/2019

Giaitoan8.com chia sẻ Đề thi học kì 1 Toán 11 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020 vừa mới được các bạn học sinh thực hiện cách đây vài ngày, các em cùng thử sức mình và ôn tập kiến thức còn thiếu nha,

Cầu trúc Đề thi học kì 1 Toán 11 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020 gồm 2 phần: 12 câu Trắc nghiệm 3 điểm và 4 câu tự luận 5 điểm. Nội dung đề thi bao gồm kiến thức đã được học trong học kì vừa qua như tính chất của dãy số, các mệnh đề, hình học

Đề thi học kì 1 Toán 11 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020

de thi hoc ki 1 toan 11

de thi hoc ki 1 toan 11

Nội dung một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 8: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi 0, 01 lần lượt là tâm của ABCD và ABEF. Lấy M là trung điểm của CD. Hỏi khẳng định nào sau đây sai?

A. MO1 cắt (BEC)      B. OO1 // (EFM)      C. OO1 // (BEC)      D. OO1 // (AFD)

Tự luận:

Câu 1:

1. Giải phuong trình sin + sin2x = 0 

2. Tìm số hạng chứa x29 trong khai triển theo nhị thức niutơn của (x2-x)n, biết n là số nguyên dương thỏa mãn 2C2n -19n=0

de thi hoc ki 1 toan 11

Trên đây là  đề thi học kì 1 Toán 11 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020, các em học sinh xem  thêm Đề thi học kì 1 Toán 12 trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 1 toan 11

  • de thi hoc ki 1 lop 11 mon toan

  • de thi hk1 toan 11

  • de thi hoc ki 1 mon toan lop 11

  • de thi toan 11 hoc ki 1