HOT

Đề thi học kì 1 Toán 6 tỉnh Nam Định năm học 2019 2020

By Thiên Minh | 22/12/2019

GiaiToan8.com giới thiệu tới các em đề thi học kì 1 Toán lớp 6 của tỉnh Nam Định năm học 2019 2020, đây sẽ là tài liệu quý giá với các em trong quá trình tự ôn thi của mình, vừa giúp các em củng cố kiến thức và làm quen với nhiều câu hỏi mới lạ.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Cấu trúc đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tỉnh Nam Định năm học 2019 2020 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, trong đó có 8 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án và 5 câu tự luận có độ khó tăng dần.

de thi hoc ki 1 toan 6

Đề thi học kì 1 Toán 6 tỉnh Nam Định năm học 2019 2020

Phần 1. Trắc nghiệm: Chọn phương án đúng

Câu 1. Cho P là tập hợp số nguyên tố, cách viết nào sau đây đúng?

A. P = N     B. P de thi hoc ki 1 toan 6 N       C. P de thi hoc ki 1 toan 6 N      D. P de thi hoc ki 1 mon toan lop 6 N

Câu 2. Cho số 57x chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 thì chữ số x là:

A.0    B. 0 và 5     C.2     D.5

Câu 3. Kết quả của phép tính |5|+|-5| bằng

A. 0   B.10    C.5    D.-5

Câu 4. Hiệu của ƯCLN (12,16) và BCNN  (12, 16) bằng

A. 44    B.52    C. 48 và 4     D. -44

Câu 5. Cho x:23 =8. Kết quả nào sau đây SAI?

A. x=1    B. x=26    C. x=43      D.x=64

Câu 6, Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là

A. -987    B. -789    C. -123    D. -102

Câu 7. Cho AM=2cm, BM = 5cm, AB= 7cm. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Ba điểm A, B, M thẳng hàng.

B. Tia MA và tia MB đối nhau

C. Điểm B nằm giữa 2 điểm A và M

D. Điểm M nằm giữa điểm A và B

Câu 8. Cho A nằm giữa 2 điểm B và C, Biết AB=2AC và BC = 6cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 3cm    B. 4cm     C. 12cm    D.2cm

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (1.5 điểm): Thực hiện phép tính

a) 39.16 - 2019 + 39.84

b) 59: 57 +70:14+(-20)

c) 57-|-157|+100

Câu 2. (1.5 điểm): Tìm số tự nhiên x biết

a) 3x+2=20+(-12)

b, 126⁞x,210⁞x và 15<x<30

Câu 3. (1.5 điểm). Có 3 chiếc thuyền, thuyết thứ nhất 6 ngày cập bến một lần, thuyến thứ hai 5 ngày cập bến một lần, thuyền thứ ba 9 ngày cập bến một lần. Lần đầu cả 3 thuyền cùng cập bến vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả 3 thuyền lại cùng cập bến?

Câu 4. (2.5 điểm). Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OC = 5cm. Gọi I là trung điểm của AB.

a) Tính AB, AI

b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Chứng tỏ 0 là trung điểm của CI.

Câu 5. (1.0 điểm). Tìm số tự nhiên n để n2 +n+10 chia hết cho n+1

----Hết----

Trên đây là Đề thi học kì 1 Toán 6 tỉnh Nam Định năm học 2019 2020. Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong bài thi của mình.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • de thi hoc ki 1 toan 6

  • de thi hoc ki 1 lop 6 mon toan

  • de thi hk1 toan 6

  • de thi hoc ki 1 mon toan lop 6

  • de thi toan 6 hoc ki 1