HOT

Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai năm 2019 2020

By Thiên Minh | 28/06/2020

Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai năm 2019 2020 sẽ là tài liệu vô cùng quan trọng giành cho các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức còn thiếu của mình trong thời gian gấp rút trước khi bước bài thi chính thức trên lớp của mình.

Cấu trúc Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai năm 2019 2020 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài sẽ là 90 phút. Các nội dung có trong bài thi gồm: Tính giới hạn lim, hàm số liên tục, tính đạo hàm, hình hộp chữ nhật ...


Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai năm 2019 2020

Một số câu hỏi hay trong Đề thi:

1. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x)=12x^3$ tại điểm M(-3;-324) là?
2. Đạo hàm cấp hai của hàm số $y=\sqrt{1-x}$ là?
3. Xác định x để 3 số $1-2x, 16x^2, 1+2x$ lập thành một cấp số cộng?
4. Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = \sin x + \cos x + \tan x$ là?

Trên đây là Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai năm 2019 2020, đáp án sẽ được GiaiToan8.com cập nhật trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, các em tiếp tục thử sức với Đề thi học kì 2 Toán 12 trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 toan 12

  • de thi hoc ki 2 lop 12 mon toan

  • de thi hk2 toan 12

  • de thi hoc ki 2 mon toan lop 12

  • de thi toan 12 hoc ki 2