HOT

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021-2022

By Thiên Minh | 07/01/2022

Tập trung giải bộ đề thi học kỳ 1 Toán 12 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021-2022 sẽ giúp các em thấy được kiến thức hiện tại của mình đang ở đâu, có cần bổ sung thêm gì nữa không?

Cấu trúc đề thi học kỳ 1 Toán 12 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021-2022 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, C và D, thời gian là 90 phút không kể thời gian phát đề.

de thi hoc ky 1 toan 12
Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2021-2022 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021-2022

Câu 27. Cho khốp chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa cạnh SC và đáy bằng 300. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD bằng?

Câu 36. Hàm số f(x) = x3 - 3x đồng biến trên khoảng?

Trên đây là nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 12 trường Lương Thế Vinh, Hà Nội năm 2021-2022, các em tiếp tục giải Đề thi cuối kì 1 Toán 12 THPT Đoàn Thượng Hải Dương năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi toan lop 12 hoc ki 1

  • đề thi Toán lớp 12 học kì 1

  • đề thi HK1 Toán 12

  • đề thi Toán 12 học kì 1