HOT

Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 6

By Deat_09 | 29/03/2020

Các em học sinh khối 12 cùng thử sức mình với bộ Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 6 mà GiaiToan8.com chia sẻ dưới đây, hi vọng, đây sẽ là tài liệu giúp các em tự ôn tập và bổ sung kiến thức còn thiếu cho mình.


Donate: Chúng mình cần sự giúp đỡ của bạn để Giaitoan8.com tiếp tục duy trì và phát triển.
Số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ: 9704229256271854 - Ngân hàng: MB Bank. Trân trọng cảm ơn!

Cấu trúc Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 6 có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết gồm 40 câu trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài là 50 phút không kể thời gian giao đề. Nội dung chi tiết, mời các em theo dõi ngay dưới đây.


Một số câu hỏi hay trong đề thi:
Câu 59: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein có phản ứng màu biure.
B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
D. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.
Câu 62: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
A. Polipropilen, xenlulozơ, tơ nilon-7, tơ nilon-6,6.
B. Polipropilen, polibutađien, tơ nilon-7, tơ nilon-6,6.
C. Polipropilen, tinh bột, tơ nilon-7, cao su thiên nhiên.
D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.


Trên đây là Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 6 kèm đáp án đi cùng, các em học sinh khối 12 tham khảo thêm Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2020 dự đoán số 7 ở đây.

ĐG của bạn?

Ghi chú: Để chia sẻ tài liệu, đề thi hay trên Giaitoan8.com, Thầy Cô và bạn đọc vui lòng gửi tại địa chỉ:
Mail: ads.giaitoan8.com@gmail.com
Facebook: https://facebook.com/giaitoan8

Từ khóa:
  • de thi thu thpt quoc gia 2020

  • de thi thu thpt quoc gia 2020 mon hoa hoc

  • de du doan mon hoa thi thpt quoc gia 2020

  • de minh hoa hoa hoc thpt quoc gia 2020