HOT

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia Trường Phú Cường Hòa Bình

By Deat_09 | 14/01/2020

Thử sức của bạn với Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia Trường Phú Cường Hòa Bình dưới đây, thông qua bài thi này cũng là một cách giúp bạn kiểm tra xem kiến thức của mình tới đây, có cần bổ sung thêm gì hay không cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 sắp tới.

Cấu trúc Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia Trường trung học phổ thông Phú Cường Hòa Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C, D và thời gian làm bài là 90 phút.


Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia Trường THPT Phú Cường Hòa Bình có câu hỏi hay như :
Đầu năm 2016 , ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho
nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả cho
nhân viên trong cả năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên
mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả 5 năm lớn hơn 2 tỷ đồng?
A. Năm 2022                   B. Năm 2021             C. Năm 2020            D. Năm 2023


ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu toan

  • de thi thu mon toan thpt quoc gia

  • de thi thu toan thpt quoc gia 2020