HOT

Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia 2020 chuyên Quốc học Huế lần 1

By Thiên Minh | 13/01/2020

Trường THPT chuyên Quốc học Huế vừa tiến hành tổ chức kỳ thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2020 cho các em học sinh trong trường, GiaiToan8.com mời các bạn cùng thử sức mình với Đề thi thử của trường trong nội dung viết hôm nay.

Giống với đề thi của bộ, cấu trúc Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2020 của trường chuyên Quốc học Huế lần 1 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kết quả A, B, C và D, thời gian làm bài cũng sẽ là 90 phút không kể thời gian giao đề. Nội dung chi tiết, mời các em tham khảo dưới đây.

Một số câu hỏi hay có trong đề thi:

Câu 4. Tìm số các giá trị nguyên của tham sô m thuộc (-20;20) để hàm số |x4 - 2x2 + m| có 7 điểm cực trị

A. 20    B. 18    C.1    D. 0

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho S(4;2;2) và các điểm A, B, C lần lượt thuộc các trục Ox, Oy và Oz sao cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông gốc với nhau. Tính thể tích khối chóp S.ABC

A. 18   B. 36    C. 16/6     D. 16/3

Câu 46. Tìm các số tự nhiên có 7 chữ số, các chữ số đôi một phân biệt và được lấy tự cặp (1;2;3;4;5;6;7)

A. 4005    B. 5004   C.5040   D. 4050

de thi thu toan thpt quoc gia 2020

Trên đây, GiaiToan8.com vừa giới thiệu tới các em Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia 2020 chuyên Quốc học Huế lần 1, nhằm chuẩn bị tốt hơn nữa, các em tiếp tục thử sức với Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu toan

  • de thi thu mon toan thpt quoc gia

  • de thi thu toan thpt quoc gia 2020