HOT

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Lê Quý Đôn, Hà Nội

By Thiên Minh | 08/06/2021

GiaiToan8.com mời các bạn cùng giải đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Lê Quý Đôn, Hà Nội hình thức trắc nghiệm, hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong khoảng thời gian ít ỏi trước khi bước vào bài thi chính thức của mình.

Cấu trúc đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Lê Quý Đôn, Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, C và D. Thời gian đương nhiên sẽ là 90 phút rồi. Các em cùng tập trung giải đề nhé.

de thi thu tot nghiep thpt mon toan
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Lê Quý Đôn,  Hà Nội

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội

Xem trước một số câu hỏi trắc nghiệm trong Đề thi:

Câu 7. Đồ thị hàm số y = x4 - 3x2 + 2 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? ✏️
A.4   B. 1   C.2   D.3

Câu 18. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x + $\sqrt{9 - x^2}$. Tính M + m? ✏️
A. $3 \sqrt{2} - 3$     B. $3 \sqrt{2} + 3$     C. 0     D. $3 \sqrt{2}$

Trên đây là nội dung đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Lê Quý Đôn, Hà Nội, các em tiếp tục giải Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 chuyên Quang Trung, Bình Phước lần 3 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu tot nghiep thpt mon toan

  • de thi thu tot nghiep thpt 2021 mon toan

  • de thi thu tot nghiep mon toan thpt 2021

  • đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2021