HOT

Đơn xin học hè tiểu học 2019

By Thiên Minh | 05/06/2019

Đơn xin học hè được dùng khi phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con em mình học thêm hè tại trường, cũng giống như các mẫu đơn xin học hè khác, mẫu đơn xin học hè tiểu học cũng bao gồm thông tin của người làm đơn, lý do làm đơn và nguyện vọng khi đăng ký cho con học thêm hè tại trường. Dưới đây là mẫu đơn chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin học hè tiểu học gồm đầy đủ thông tin của phụ huynh cũng như tên và lớp của học sinh và trình bày lý do muốn xin học hè cho con em mình, mọi người cùng theo dõi đơn xin học hè cấp tiểu học dưới đây.

don xin hoc he tieu hoc

Mẫu Đơn xin học hè tiểu học 2019 chuẩn

Mẫu Đơn xin học hè tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

------------------------------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường…………………..

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….

Tên tôi là: ……………………………………………..……………….

Là phụ huynh của em: …………………………………………….…..

Học sinh lớp:…………

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con - em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học .

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….,ngày……tháng…..năm…

Trên đây là Mẫu đơn xin học hè tiểu học 2019, các bạn cùng tham khảo nha, bên cạnh đó, nếu có con em học mẫu giáo, bạn tìm hiểu mẫu đơn xin học hè mẫu giáo ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • don xin hoc he tieu hoc

  • đơn xin học hè tiểu học

  • đơn xin học hè trường tiểu học

  • đơn xin học hè cấp 1