HOT

File Word vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức cả năm, có đáp án

By Thiên Minh | 18/05/2024

Giaitoan8.com giới thiệu tới quý Thầy Cô giáo tài liệu file word vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức cả năm với đầy đủ bài luyện tập trong các bài học trong 10 chương trong SGK Kết nối tri thức với cuộc sống.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Tài liệu vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức cả năm được tách phần đề và phần lời giải, đáp án rõ ràng và chi tiết, Thầy Cô có thể chỉnh sửa và in phần đề cho các em học sinh làm, phần đề dùng để so sánh và chấm điểm.

vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức file word
Bài tập bồi dưỡng năng lực Toán 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

File Word vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức

(Tải về file word 10 chương + đáp án với 250K (gốc 300K))


(Xem trước nội dung 4 chương đầu)

Trích dẫn vở bài tập Toán 8 sách kết nối tri thức cả năm

Bài 1. Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = BD$. Gọi $M, N$ lần lượt trên $AB, BC$ sao cho $AM = BN$.

a) Chứng minh $ADM = BDN$

b) Chứng minh tam giác $MDN$ là tam giác đều.

Bài 2. Tìm x biết:

a) $x^2 + x - 12 = 0$             b) $x^2 - 8x + 7 = 0$

c) $x^2 - 4x - 5 = 0$             d) $x^2 - 8x - 9 = 0$

.. .

Trên đây là nội dung File Word vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức cả năm. Thầy Cô tham khảo nội dung giáo án Toán 8 kết nối tri thức file word tại đây ạ

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • vở bài tập Toán 8 kết nối tri thức

  • dạy thêm Toán 8 kết nối tri thức

  • Sách bài tập Toán 8 Kết nối tri thức word