HOT

Giải bài 26 sinh 12

By Thiên Minh | 23/12/2018

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại nói về các vấn đề gì, qua bài 26 sinh 12, chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ về học thuyết này, từ đó giải các bài tập trang 117 sgk Sinh học 12

Trong bài 25, các em đã được tìm hiểu về Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn, còn trong nội dung bài 26, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại nha

bai 26 sinh 12 hoc thuyet tien hoa tong hop hien dai

Giải bài 26 sinh 12, Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại ngắn nhất

Xem lại Bài 25 Sinh 12 về Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Giải bài Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 12:

Chọn d) II và III;

II. Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.

III. Gen đột biến có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

Giải bài 2 trang 117 SGK Sinh học 12:

Tại vì: Phần lớn các đột biến gen tồn tại ở trạng thái dị hợp tử mà đa phần là đột biến gen lặn. Do vậy, nếu gen đột biến lặn không biểu hiện ra ngay kiểu hình. Qua sinh sản, sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp và gen có hại lại có thể nằm trong tổ hợp gen mới nên không gây hại hoặc trong môi trường mới gen đột biến lại không có hại.

Giải bài 3 trang 117 SGK Sinh học 12:

Hiện tượng di - nhập gen có thể mang đến những alen mới hoàn toàn hay các alen đã có sẵn làm phong phú vốn gen của quần thể hoặc ngược lại cá thể di cư ra khỏi quần thể. Do vậy, thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể sẽ bị thay đổi.

Giải bài 4 trang 117 SGK Sinh học 12:

Khi kích thước quần thể giảm mạnh tức là số lượng cá thể của quần thể là rất ít thì các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen một cách nhanh chóng và không theo một chiều hướng nhất định. Một alen nào đó dù có lợi có thể nhanh chóng bị loại bỏ khỏi quần thể, ngược lại, gen có hại có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

Giải bài 5 trang 117 SGK Sinh học 12:

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể theo hướng làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp giảm dần tần số kiểu gen dị hợp. Do vậy, giao phối không ngẫu nhiên là 1 nhân tố tiến hóa, chúng làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm dần sự đa dạng di truyền.

Như vậy, các em đã hiểu thế nào về học thuyết tiến hóa hiện đại rồi phải không? bài sau, chúng ta tiếp tục học Bài 27 sinh 12 về Quá trình hình thành quần thể thích nghi nha các em!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 26 sinh 12

  • giai bai hoc thuyet tien hoa tong hop hien dai

  • giải bài tập trang 117 sgk sinh 12

  • giải bài học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại