HOT

Giải Bài 31 Sinh 12

By Thiên Minh | 24/12/2018

Tiến hóa lớn là một trong những sự thay đổi của các loài sinh vật trên trái đất nhằm thích nghi với môi trường sống, trong bài 31 sinh 12, các em sẽ được học kỹ hơn về sự tiến hóa lớn.

Tiến hóa có ý nghĩa gì với các loài trong tự nhiên? tiến hóa trải qua những quá trình như thế nào, cùng giaitoan8.com giải các bài tập trang 135 sách giáo khoa Sinh học 12 để hiểu rõ vấn đề hơn.

giai bai 31 sinh 12

Giải Bài 31 Sinh 12 ngắn nhất, Tiến hóa lớn trang 135

Xem lại Bài 30 Sinh 12 tìm hiểu về Quá trình hình thành loài (tiếp theo) ở đây.

Giải Bài 31 Sinh 12 Tiến hóa lớn

Giải bài 1 trang 135 SGK Sinh học 12:

giai bai tien hoa lon

- Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hóa phân nhánh.

- Các loài có chung một số đặc điểm (họ hang gần) tạo nên 1 chi, nhiều chi có chung những đặc điểm nhất định tạo nên 1 họ và nhiều họ có chung 1 số đặc điểm tạo nên 1 bộ…Cứ như vậy, các nhóm loài khác nhau có thể phân loại thành các nhóm phân loại trên loài: chi, họ, bộ, lớp, ngành.

Giải bài 2 trang 135 SGK Sinh học 12:

Bên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn có rất nhiều loài có cấu tạo đơn giản như các loài vi khuẩn vì do quá trình tiến hoá luôn duy trì những quần thể sinh vật thích nghi nhất.

Các loài vi khuẩn có kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản lại có lợi thế thích nghi nhanh chóng với môi trường. Trên cùng một đơn vị thời gian tiến hoá, do chúng sinh sản nhanh, đột biến phát sinh nhanh nên nhanh chóng tạo ra các quần thể thích nghi. Đồng thời chúng tiến hóa theo hướng đa dạng các hình thức chuyển hóa vật chất thích nghi cao độ với các ổ sinh thái khác nhau.

Giải bài 3 trang 135 SGK Sinh học 12:

Chọn b) Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn

Như vậy, chúng ta đã kết thúc Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa trong Phần 6: Tiến hóa Sinh học lớp 12, Bài sau chúng ta sẽ chuyển sang Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất và chi tiết vào Bài 32 sinh 12 nói về Nguồn gốc sự sống nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 31 sinh 12

  • giải bài tiến hóa lớn

  • giải bài tập trang 135 sgk sinh 12