HOT

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm file word, powerpoint

By Thiên Minh | 12/06/2024

Giaitoan8.com giới thiệu thông tin bộ giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm đủ file word, powerpoint tới quý Thầy Cô giáo chủ nhiệm bộ môn.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm được trình bày trên file word, powerpoint rõ ràng, trực quan, giúp Thầy Cô dễ dàng chỉnh sửa, hoàn thành kế hoạch bài dạy trên lớp của mình.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm file word, powerpoint
Tải Kế hoạch bài dạy Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo

(Tải về giáo án word cả năm 250K, PowerPoint 300K, Cả 2 chỉ 450K)


(Xem trước KHBD, giáo án Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen)

Trích dẫn KHBD Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo

CHỦ ĐỀ 2. RÈN LUYỆN SỰ KIÊN TRÌ VÀ CHĂM CHỈ

Tiết 1: Nhiệm vụ 1 chủ đề 2

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

• Nhận diện được biểu hiện của sự kiên trì và sự chăm chỉ

• Rút ra được ý nghĩa và sự cần thiết của tính kiên trì, chăm chỉ trong cuộc sống.

2. Năng lực:

- Năng lực chung:

• Tự chủ và học tập: Khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

• Giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung.

• Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới

- Năng lực hoạt động trải nghiệm:

• Năng lực thích ứng với cuộc sống: Từ các tình huống thực tế, xác định được biểu hiện sự kiên trì và sự chăm chỉ, xử lí được tình huống.

3. Phẩm chất: Tinh thần chăm chỉ và trách nhiệm cao trong học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

.. .

Trên đây là thông tin về KHBD, Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo cả năm. Nếu dạy sách Kết nối tri thức, Thầy Cô tham khảo Kế hoạch bài dạy, giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức cả năm file word, powerpoint tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo

  • KHBD Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo

  • Kế hoạch bài dạy HĐTN 7 sách CTST