HOT

Mẫu đơn đăng ký môn học

By Thiên Minh | 23/02/2019

Mẫu đơn đăng ký môn học dành cho các bạn sinh viên khi muốn đăng ký các môn học trong học kỳ của mình, ngoài các môn học chính, thì các môn học phụ mà các em mong muốn học thêm để bổ sung thêm kiến thức hoặc học gộp lại để nhanh hoàn thiện chương trình hơn.

Trong mẫu đơn đăng ký môn học, chúng ta cần ghi rõ họ tên, lớp, mã sinh viên và thông tin môn học cần đăng ký để gửi lên ban giám hiệu nhà trường.

mau don dang ky mon hoc

Mẫu đơn đăng ký môn học cho sinh viên

Mẫu đơn đăng ký môn học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC

Kính gửi

  • Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn
  • Phòng Đào tạo
  • Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học
  • Cố vấn học tập lớp ………………….

Em tên là: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………….

Hiện là sinh viên lớp: ………………………………. MSSV: ………………………….

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng , quý Khoa và quý Thầy cô cho phép em được đăng kí học môn ……..…………….…………………………………………….., mã môn học:…………………………………………………………………………………. …………., nhóm lớp:……………………….trong học kì ….. năm học 20…..- 20…..

Lí do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong Ban Giám hiệu Nhà trường, quý Phòng , quý Khoa và quý Thầy cô xem xét và giải quyết cho em.

Em xin chân thành cảm ơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày ….tháng ….năm 20…

 Ý kiến của cố vấn học tập                                                                  Người làm đơn

Với mẫu đơn đăng ký môn học cho sinh viên trên đây, giaitoan8.com hi vọng các em sẽ đăng ký thành công các môn học mà mình muốn học trong học kỳ của mình, ngoài ra, các em tham khảo mẫu đơn xin mở thêm học phần ở đây nếu có nhu cầu nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don dang ky mon hoc

  • đơn đăng ký môn học

  • đơn đăng ký môn học trễ hạn

  • đơn đăng ký môn học bổ sung