HOT

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học chuẩn nhất

By Thiên Minh | 16/02/2019

Khi muốn đi thực tế để bổ sung kiến thức cho môn học trước tiên, các em học sinh, sinh viên cần phải làm đơn xin đi thực tế môn học gửi lên phòng đào tạo của trường mình đang theo học để xin đi thực tế các môn học của mình. 

Trong mẫu đơn xin đi thực tế môn học cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin đi thực tế đồng thời có thể nêu lên một số cam kết với nhà trường trong chuyến đi thực tế. Nếu bạn đang băn khoăn không biết trình bày đơn như thế nào các bạn có thể tham khảo mẫu đơn được giaitoan8.com chia sẻ dưới đây.

mau don xin di thuc te mon hoc

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học cho sinh viên, học sinh

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học

TRƯỜNG ....................                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA:………………                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       --------------

..........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC

Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường .......................

Khoa………………………

Tôi tên là: ......................................................................................................

Giảng viên khoa ............................................................................................

Giảng dạy môn: .............................................................................................

Tôi viết đơn này xin đưa sinh viên lớp …………………..……….….. đi thực tế môn học .......................

Thời gian: ......................................................................................................

Địa điểm: .......................................................................................................

Tôi xin cam kết với Phòng Đào tạo Trường ................. những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định của Nhà trường về công tác hướng dẫn sinh viên đi thực tế và hoàn thành tín chỉ thực hành của môn học

2. Tự túc các khoản chi phí phục vụ cho việc đưa sinh viên đi thực tế.

3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyến đi này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Phòng Đào tạo                        Xác nhận của Khoa                               Giảng viên

Trong bất kỳ trường hợp nào thì mẫu đơn xin đi thực tế môn học sẽ đều giúp các em hoàn thành được nguyện vọng ra ngoài học để củng cố thêm cho kiến thức trên lớp của mình, vì thế hãy hoàn thiện đơn xin thật chi tiết nha. Với các bạn sinh viên khi đăng ký học phần qua mạng, nếu như quên mật khẩu thì thật tai hại, nhưng không sao, hãy làm đơn xin cấp lại mật khẩu đăng ký học phần để lấy lại mật khẩu tải khoản của mình nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin di thuc te mon hoc

  • đi thực tế môn học

  • đơn xin đi thực tế môn học cho sinh viên