HOT

Mẫu đơn xin học giáo lý dự tòng

By Thiên Minh | 17/02/2019

Để có thể tham gia lớp học giáo lý dự tòng trước hết chúng ta phải làm đơn xin học giáo lý dự tòng gửi lên Tổng giáo phận nơi mình muốn học, đây là một trong những lớp dậy về Chúa mà nhiều bạn trẻ theo đạo thiên chúa quan tâm và muốn theo học.

Mẫu đơn giáo lý dự tòng cần phải nêu được các thông tin cơ bản của người làm đơn như: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân…..dưới đây là một mẫu đơn đầy đủ được giaitoan8.com biên soạn và chia sẻ các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện mẫu đơn của mình nhé.

mau don xin hoc giao ly du tong

Mẫu đơn xin học giáo lý dự tòng cho người theo đạo Thiên chúa giáo

Mẫu đơn xin học giáo lý dự tòng

TỔNG GIÁO PHẬN ..............................

Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Tôi tên là .....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .................................................................................

Nơi sinh: .....................................................................................................

Địa chỉ hiện tại: ...........................................................................................

Số điện thoại: ..............................................................................................

Địa chỉ email: ..............................................................................................

Đã lập gia đình:………………………… Lần thứ: ........................................

Đã được rửa tội lần nào chưa?…………… Nơi nào:. ................................

Tôi làm đơn này xin được học khóa giáo lý dự tòng niên khóa 20…. – 20…. tại ........................

Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

..............., ngày...tháng...năm...

Ký tên

Nếu bạn là người theo đạo thiên chúa giáo thì hãy nhanh chóng làm đơn xin học giáo lý dự tòng để được học và hiểu biết thêm về Chúa cũng như nhiều quy tắc, ứng sử phù hợp với đạo của mình. Còn nếu theo công giáo, các bạn hãy làm đơn xin học giáo lý tân tòng để tìm hiểu kỹ hơn về các Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như trên thế giới.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin hoc giao ly du tong

  • đơn xin học giáo lý dự tòng

  • giáo lý dự tòng