HOT

Mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng chuẩn nhất

By Thiên Minh | 17/02/2019

Cũng giống như học giáo lý dự tòng thì muốn học giáo lý tân tòng chúng ta cũng phải làm đơn xin học, nếu bạn chưa biết làm mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng như thế nào các bạn có thể tham khảo mẫu đơn được chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Những người theo thánh công giáo thường sẽ học các giáo lý tân tòng để hiểu và nắm rõ hơn về đạo của mình, tuy nhiên, không phải muốn học là được, các bạn cần làm đơn xin học giáo lý tân tòng và được sự chấp thuận của những người có trách nghiệm

mau don xin hoc giao ly tan tong

Mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng, người theo công giáo

Mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng

DATA FOR RCIA REGISTER

Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

Name (Tên học viên) .........................................................................................

Baptized (Đã được Rửa Tội).............Unbaptized (Chưa được Rửa Tội) ..........

Residence (Địa chỉ) ...........................................................................................

Phone (điện thoại) .............................................Email (điện thư) .....................

Date of Birth (mm/dd/yy) (ngày sanh: tháng/ngày/năm) ...................................

Place of Birth (nơi sanh) ...................................................................................

Father’s Name (Tên cha) .......................... Religion (Tôn giáo) ........................

Mother’s Name (Tên mẹ) ..................................Religion (Tôn giáo) .................

Marital Status/Tình trạng gia đình (độc thân/đã có gia đình/sẽ lập gia đình) ....

Name of Spouse/Fiancé (e) (Tên người phối ngẫu/hôn phu/hôn thê) ...............

Phone (điện thoại)........................................ Email (điện thư) ...........................

Tôi xin tham dự lớp Giáo Lý Tân Tòng (cùng với người phối ngẫu/hôn phu/hôn thê) được tổ chức tại .................................................... trong thời gian đã được ấn định.

Trên đây là mẫu đơn xin học giáo lý tân tòng dành cho những người theo công giáo, với những bạn theo đạo Thiên chúa giáo cũng vậy, hãy làm đơn xin học giáo lý dự tòng để tìm hiểu về những giá trị trong đạo Thiên chúa giáo nha!

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • mau don xin hoc giao ly tan tong

  • đơn xin học giáo lý tân tòng

  • giáo lý tân tòng

  • công giáo