HOT

Sơ đồ tư duy Bạn đến chơi nhà, Ngữ Văn 7

By Thiên Minh | 20/12/2021

Bài thơ Bạn đến chơi nhà nằm trong chương trình Ngữ Văn lớp 7, các em sẽ nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm cũng như tình bạn của nhà thơ khi đến nhà bạn chơi thông tin Sơ đồ tư duy Bạn đến chơi nhà dưới đây.

Nguyễn Khuyến sinh năm 1835 - 1909, bài thơ Bạn đến chơi nhà được tác giả viết vào thời điểm ông cáo quan về quê và được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú.

Sơ đồ tư duy Bạn đến chơi nhà

so do tu duy ban den choi nha

Một số nội dung trong bản đồ tư duy bài thơ Bạn đến chơi nhà:

Hoàn cảnh tiếp bạn:
- Tạo dựng tình huống không có
- Cường điệu hóa cái nghèo
=> Thiếu thốn về vật chất
- Nhấn mạnh đến tình bạn chân thành

Trên đây là nội dung Sơ đồ tư duy Bạn đến chơi nhà trong chương trình Ngữ Văn 7, các em tiếp tục tìm hiểu về Sơ đồ tư duy bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ngắn gọn ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • Sơ đồ tư duy Bạn đến chơi nhà

  • sơ đồ tư duy Ngữ Văn 7

  • bản đồ tư duy Bạn đến chơi nhà