HOT

Top bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 chuyên hay nhất

By Thiên Minh | 25/05/2023

Bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 chuyên là một trong những phần khó kiếm điểm mà các em học sinh lớp 9 gặp phải trong các năm trước đây. Cùng Giaitoan8.com ôn tập và tham khảo một số đoạn văn viết bằng tiếng Anh hay nhất dưới đây nhé.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Trong tài liệu top bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 Chuyên hay nhất này, các em cũng sẽ được tìm hiểu lại về định nghĩa các đoạn văn, bài luận (paragraph) là gì, bố cụ ra sao .. .

bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10
Đoạn văn tiếng Anh thi vào 10 chuyên

Top bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 hay nhất

Trích dẫn tài liệu bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 chuyên

1. Viết đoạn văn lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh 

Tiếng AnhTiếng Việt
My parents always tell me to read as many book as I can, and I think it is a really good habit for us. I try my best to read at least one book a month, and those books that I have been reading in nearly 5 years give me a lot of benefits. I gain myself a huge amount of knowledge from different fields such as science, life, and many other things. Besides the realistic information, books can also make me become more creative. Whenever I read a novel, it feels like I am lost in a whole different world, and then I can imagine about any detail easily. The words that authors use in their works also influence me in a positive way. I learn more vocabulary as well as grammars thanks to them, and now I am totally confident in the way I talk or write an essay. For many parents that think books a form of entertainment that wastes their children’s time, I think they should actually choose suitable book for their kids to read, and they will see the surprising impacts. I am so lucky that my parents support me to buy books, and I will continue to learn more things from them.Bố mẹ tôi luôn bảo tôi hãy đọc càng nhiều sách càng tốt, và tôi nghĩ đó là một thói quen tốt cho chúng ta. Tôi cố gắng để đọc ít nhất một quyển sách trong một tháng, và những quyển sách mà tôi đã đọc trong gần 5 năm nay đã cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi có cho mình một lượng lớn kiến thức từ những lĩnh vực khác nhau như khoa học, đời sống và nhiều thứ khác nữa. Bên cạnh những thông tin thực tế, sách còn có thể khiến tôi trở nên sáng tạo hơn. Mỗi khi tôi đọc một quyển sách, tôi cảm giác tôi lạc trong một thế giới hoàn toàn khác, và sau đó tôi có thể tưởng tượng về bất cứ chi tiết nào một cách dễ dàng. Ngôn từ mà tác giả sử dụng trong những tác phẩm cũng ảnh hưởng tôi một cách tích cực. Tôi học được nhiều từ vựng cũng như văn phạm nhờ vào chúng, và bây giờ tôi hoàn toàn tự tin về cách nói chuyện cũng như viết luận của mình. Đối với những phụ huynh nghĩ rằng sách là một dạng giải trí tốn thời gian của trẻ nhỏ, tôi nghĩ họ nên chọn sách thích hợp cho con mình đọc, và học sẽ thấy được những tác động đáng ngạc nhiên. Tôi thật may mắn khi bố mẹ ủng hộ việc tôi mua sách, và tôi sẽ tiếp tục học nhiều điều từ chúng.

Trên đây là Top bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10 hay nhất. Các em tiếp tục làm 24 Chuyên đề Đại số 9 ôn thi vào lớp 10 Chuyên cũng như 26 Chuyên đề Hình học 9 ôn thi vào lớp 10 Chuyên tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • bài luận tiếng Anh thi vào lớp 10

  • bài luận tiếng Anh thi vào 10

  • Đoạn văn tiếng Anh thi vào 10 chuyên