HOT

80 Đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

By Thiên Minh | 26/04/2024

Thời gian này là lúc bộ đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh phát huy tác dụng với các Thầy, Cô giáo và bạn học sinh khối lớp 9 trên cả nước, khi mà kì thi vào lớp 10 đang đến rất gần.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Bộ đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh được phát triển theo cấu trúc mới nhất đề thi vào lớp 10 Tiếng Anh của sở GD&ĐT TPHCM năm 2023, đó là mỗi đề có 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 90 phút. Chi tiết nội dung mỗi đề, mời Thầy Cô và các bạn theo dõi ngay bên dưới.

[Ghi chú]: Giảm sốc bộ 80 đề kèm lời giải chỉ còn 50k


Đề tham khảo môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

80 Đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Đã có 10+ lượt nhận lời giải 80 đề chi tiết (File Word) chỉ với 150K (Giá gốc 200K) TẠI ĐÂY

Trích dẫn đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

5. - “_______________ stay with Vietnamese friends in the college dormitory.”

- “Sorry, but I disagree with you, Ben. It's not convenient for practicing speaking English there.”

A. Why don't we B. Why not C. What about D. I think we should

6. Many foreigners found the ao dai very special and impressive. Actually, it is the _______________ dress of Vietnamese women. 

     A. comfortable B. unique C. casual D. modern 

7. Lan used to walk past the mosque _______________ her way to primary school.

     A. through B. at C. from D. on

8. I don’t like doing the _______________, especially cleaning the windows.

     A. homework B. occupation C. housework D. job 

9. _______________ his frequent absence from class, he passed the test.

     A. Because B. Though C. Therefore D. In spite of

10. Nobody can deny the _______________ of the internet in our life.

A. benefits B. inspiration C. information D. reputation

Trên đây là nội dung đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh. Thầy Cô giáo và các em cùng theo dõi đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Toán năm 2024-2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh có trên Giaitaon8.com nữa nhé.

Từ khóa mọi người thường tìm kiếm:

- Tuyển tập de thi tuyển sinh lớp 10 môn anh tphcm 2024-2025

- Tuyển tập de thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TPHCM 2024

- Tuyển tập de thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tphcm có đáp án

- Tuyển tập de thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TPHCM pdf

- File De thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TPHCM

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • đề tham khảo tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh tphcm

  • đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh

  • đề thi thử vào 10 môn Tiếng Anh tphcm năm 2024

  • đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tphcm

  • đề tham khảo môn Tiếng Anh tphcm tuyển sinh 10