HOT

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit, có đáp án, file word

By Thiên Minh | 12/06/2024

Thầy Cô giáo đang tìm tài liệu bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit, có đáp án phải không ạ? Nếu thấy bài viết này là Thầy Cô đã tìm đúng rồi đó ạ.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Tài liệu bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit gồm có các phần Từ mới, Ngữ pháp, cấu trúc câu ... rất phù hợp để làm tài liệu dạy thêm dành cho quý Thầy Cô giáo.

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit
Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 sách Global Success theo Unit 1 - 12

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success từ Unit 1 - 6

(Tải về file word + đáp án 12 Unit với 200K)

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success từ Unit 7 - 12

Trích dẫn bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit

1. You should eat a lot of fruits and vegetables because they _________ vitamin A, which is good for the eyes.

A. run

B. take

C. provide

D. get

2. The health _________ from the diet expert is that you should eat less junk food and count your calories if you are becoming fat.

A. advices

B. ideas

C. tip

D. tips

3. The seafood I ate this morning makes me feel _________ all over.

A. itchy

B. weak

C. running

D. well

4. If you want to be fit, stay outdoors more and do more _________ activities.

A. physics

B. physic

C. physical

D. physically

5. Do more exercise _________ eat more fruit and vegetables.

A. and

B. so

C. but

D. or

.. . 

Trên đây là nội dung bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit, có đáp án. Thầy Cô và các em tham khảo thêm Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit file word và Giáo án Tiếng Anh 7 Global Success 12 Unit File Word tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success theo Unit

  • Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 sách Global Success

  • Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 7 Global Success có đáp án