HOT

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success có đáp án, file word, pdf

By Thiên Minh | 28/02/2024

Giaitoan8.com giới thiệu tài liệu bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success từ Unit 1 đến Unit 12, có đáp án file word tới quý Thầy Cô giáo và các em học sinh theo học TA 8 theo sách Global Success.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Trong file word bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success (st), mỗi Unit đều có 3 bài Test khác nhau, hỗ trợ Thầy Cô có thêm nhiều câu hỏi, bài tập giao cho các em học sinh của mình.

bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success
Bài tập bổ trợ tiếng anh 8 global success theo từng unit

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success có đáp án

(Tải file word đề, đáp án hk2 với 150K, Cả năm là 250K, tặng bài tập NT-TV)


(Nội dung bài test 1 của 3 UNIT 7, 8, 9)

Trích dẫn bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success

Choose A, B, C or D to indicate to the correct answer to complete each of the following sentences.

18. His mother him to the zoo last weekend.

A.was taking

B. takes

C. was taken

D. took

19. The teacher gave us five minutes to the problem on protecting environment.

A. find out

B. go out

C. look after

D. take out

20. Would you like part in the charity program this summer?

A. took

B. taking

C. to take

D. take

21. Hung writes than he did in the previous term.

A. more careful

B. carelessly

C.more carefully

D. careless

22. The air in the city is becoming.

A. seriously pollution

B. seriously polluted

C. serious polluted

D. serious pollution

.. .

Trên đây là nội dung File word bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success, có đáp án. Thầy Cô tham khảo thêm Giáo án Tiếng Anh 8 Global Success file word và Bài tập nâng cao Tiếng Anh 8 Global Success có đáp án tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • File word bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success

  • bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 Global Success có đáp án

  • bài tập bổ trợ tiếng anh 8 global success theo từng unit