HOT

Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020

By Thiên Minh | 27/06/2020

Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 sẽ vô cùng quan trọng dành cho các bạn học sinh lớp 10, thông qua bài thi này, các em sẽ đánh giá được lực học của mình, qua đó bổ sung kịp thời kiến thức còn thiếu.

Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút, không kể thời gian phát đề. Nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo ngay dưới đây.

de khao sat sinh hoc 10 lan 3 truong yen lac vinh phuc nam 2019 2020

Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020

Một số câu hỏi trong Đề thi:

1. Một phân tử ADN kép có 1500 cặp nu và tỉ lệ $(A + T)/ (G + X) = 1/4$. Trong các kết luận dưới đây có bao nhiêu kết luận đúng?
2. Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: $A = T = 1000$ và $G = X = 800$. Tổng số nuclêôtit của gen này là bao nhiêu?
3. Gen A có L = 4080A0, trên mạch 1 của gen có %$A_1$ - %$X_1$ = 16%. Phân tử mARN tổng hợp từ gen đó có %A - %X = 14%. Tổng số liên kết hidro của gen đó là bao nhiêu?

Trên đây là  Đề khảo sát Sinh học 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 có đáp án kèm theo. Các em thử sức tiếp với Đề khảo sát Hóa lớp 10 lần 3 trường Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de khao sat sinh hoc 10

  • de khao sat chat luong sinh hoc 10

  • đề khảo sát sinh hoc 10

  • đề khảo sát sinh học 10 trắc nghiệm