HOT

Đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai năm 2019 2020

By Thiên Minh | 08/12/2019

Thầy, cô trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Gia Lai vừa tổ chức kiểm tra 1 tiết môn giải tích 12 chương 2 năm học năm 2019 2020 cho các em học sinh của mình, các bạn cùng tham khảo nội dung của đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai dưới đây nha.

Cấu trúc đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai năm 2019 2020 gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài là 45 phút. Nội dung bài kiểm tra về các hàm số lượng giác, tìm nghiệm của bất phương trình ...

Đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai năm 2019 2020.

de kiem tra giai tich 12 chuong 2 truong nguyen binh khiem gia lai nam 2019 2020

de kiem tra giai tich 12 chuong 2

Một số câu trong đề thi:

Câu 5: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2x + 8.2-x <=9 là:

A. 2      B.3      C.4       D.1

Câu 17: Hàm số y=(sin3x)5 có đạo hàm là:

A. y'=5cos3x(sin3x)4

B. y'=3cos3x(sin3x)4

C. y'=15cos3x(sin3x)4

D. y'=cos3x(sin3x)4

Đáp án:

1C11A21B
2C12D22D
3B13A23B
4C14A24B
5C15B25A
6A16D

7D17C

8A18C

9C19D

10B20D

de kiem tra mon giai tich 12 chuong 2

Trên đây là Đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Lai năm 2019 2020, các em tham khảo thêm Đề kiểm tra giải tích 12 chương 2 trường Nguyễn Trãi Đà Nẵng năm 2019 2020 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de kiem tra giai tich 12 chuong 2

  • de kiem tra chuong 2 giai tich 12

  • de kiem tra giai tich 12 chuong 2 trac nghiem