HOT

Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang năm 2021-2022

By Thiên Minh | 21/11/2021

Giaitoan8.com mời các em cùng giải đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang năm 2021-2022, qua đó, kịp thời bổ sung cho riêng mình những kiến thức còn thiếu, cần luyện tập thêm.

Tài liệu đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang năm 2021-2022 gồm 50 câu hỏi bài tập trắc nghiệm với nhiều dạng toán mà các em đã được học trong nửa đầu học kỳ 1 vừa qua. Cùng bắt tay ngay vào làm bài thôi nào.


Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2021-2022 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang

Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang năm 2021-2022

Xem trước một số câu hỏi trong bài thi:

Câu 28. Cho hàm số y = ax +b có đồ thị là đường thẳng đi qua các điểm M(2;5) và N(-1;-4). Tính giá trị của a + b?

Câu 29. Số các tập con có 2 phần tử của tập hợp M = {-2;-1;1;3} là?

Trên đây là nội dung Đề ôn thi giữa kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh, An Giang năm 2021-2022, các em giải Đề giữa kì 1 Toán 10 trường THPT Tam Dương 2 Vĩnh Phúc năm 2021 2022 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • đề thi giữa kì 1 Toán 10

  • đề thi môn toán giữa kì 1 Toán 10

  • bài kiểm tra môn toán giữa học kì 1