HOT

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11

By Thiên Minh | 10/04/2019

Để chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra học kì 2 sắp tới, giaitoan8.com gửi tới các em Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 mẫu với nội dung bám sát chương trình học, qua bài kiểm tra này, các em sẽ thấy mình thiếu điều gì để kịp bổ sung nha.

Trong 4 bộ đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 mà giaitoan8.com chia sẻ dưới đây, các em sẽ có 45 phút để hoàn thành mỗi bài thi, cấu trúc các đề thi đều bao gồm 12 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, trong đó, trắc nghiệm chiếm 8 điểm còn tự luận chỉ có 2 điểm mà thôi.

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 kèm đáp án

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 số 001

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 số 002

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 số 003

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 số 004

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

de thi hoc ki 2 lop 11 mon lich su

Hi vọng qua các bộ đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 11 trên, các em sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích, từ đó tự tin vào bài kiểm tra hết học kì 2 sắp tơi, ngoài Lịch sử, các em xem thêm Đề thi học kì 2 môn Địa Lý lớp 11 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 mon lich su lop 11

  • đề thi học kì 2 lớp 11

  • Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 11

  • Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lịch sử