HOT

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8

By Thiên Minh | 14/04/2019

Giải đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 của các trường THPT trên cả nước dưới đây sẽ giúp các em tự ôn tập lại kiến thức của mình một cách chủ động nhất thay vì ôn lại kiến thức trong sách giáo khoa, vừa giải bài tập và vừa làm quen với áp lực của một bài thi thật sự.

Thử sức với đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 dưới đây, các em sẽ có thêm kinh nghiệm làm bài và bổ sung kiến thức còn thiếu của mình, đề thi giới hạn trong 45 phút nha.

de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 8

Mẫu đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 kèm đáp án chi tiết

Mẫu đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8

I. Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ còn lại:

Câu 1.

a. row

b. show

c. flow

d. how

Câu 2.

a. prevent

b. lend

c. receive

d. describe

Câu 3.

a. dropped

b. landed

c. protected

d. wasted

Câu 4.

a. mineral

b. sight

c. tidal

d. light

Câu 5.

a. flashlight

b. can

c. collapse

d. behave

II. Gạch chân dưới đáp án đúng:

1. Minh likes playing computer games, (did he / does he/ doesn’t he)?

2. Solar energy doesn’t cause (pollution / polluted / pollute)

3. I suggest ( clean / cleaning / to clean ) up the beach.

4. I wish I ( can / am able / could) speak English fluently.

5. He was ill (because / so / but ) he didn’t go to school.

III. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi:

1. I can’t go out because I have a headache.

-> I have a headache so …………………………………………………………….

2. Cars cause pollution, but people still want them.

-> Although …………………………………………………………………………

3. I can’t buy a new house because I don’t have enough money.

-> If I ……………………………………………………………………………….

4. They will write the letter soon.

-> The letter ………………………………………………………………………..

5. “ What do you do in your free time, Mai?” She said.

She asked Mai ……………………………………………………………………….

IV. Chia động từ trong ngoặc:

1. If he (have) free time, he would go swimming.

2. I already (see) Huong pagoda.

3. My homework (do) last night.

4. Ba hate (wake) up early.

5. If she (study) hard, she will pass the exam.

V. Đọc kỹ đoạn văn rồi trả lời câu hỏi:

There is no water or air on the moon. Because there is no air, the moon is silent. At night it is very cold. On the moon we will be able to jump very high and maybe we won’t sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.

1. Is there any water on the moon?

-> …………………………………………….

2. Why is the moon silent?

-> ……………………………………………………..

3. What’s the weather like on the moon at night?

-> ………………………………………………………………………………….

4. Will we be able to jump very high on the moon?

-> ………………………………........................................................................

5. Four weeks on the earth is how many days on the moon?

->…………………………………………………………………………………

Chúc các em hoàn thành tốt bài thi và đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới, song song với môn tiếng Anh, các em xem thêm Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 8

  • đề thi học kì 2 lớp 8

  • Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 8

  • Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng anh