HOT

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

By Thiên Minh | 07/04/2019

Giaitoan8.com chia sẻ các bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 mẫu từ các trường cấp 3 khác giúp các em ôn tập kiến thức và làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập có thể xuất hiện trong bài thi sắp tới của mình.

Trong Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây, các em sẽ có 45 phút không kể thời gian giao đề để hoàn thành bài thi của mình, sẽ có 2 phần là phần chung theo chương trình chuẩn và phần riêng theo chương trình nâng cao, tùy vào sức học của mình, các em cần cố gắng để hoàn thành tốt bài thi trước khi xem đáp án nha.

de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

Mẫu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10, có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

I. Phần chung: (8,0 điểm)

Câu I: (3,0 điểm)

1) (1,0 điểm) Giải phương trình: x4 + 2012x2 - 2013 = 0

2) (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

Câu II: (3,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

2) Cho . Tính giá trị của biểu thức: de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

Câu III: (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ABC với A(2; 1), B(4; 3) và C(6; 7). 

1) Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng chứa cạnh BC và đường cao AH.

2) Viết phương trình đường tròn có tâm là trọng tâm G của ABC và tiếp xúc với đường thẳng BC.

II. Phần riêng (2,0 điểm)

1. Theo chương trình Chuẩn

Câu IVa: (2,0 điểm) 

1) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: (m+1)x2 - (2m-1)x + m = 0

2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-1)2 + (y-2)2 = 16

Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(1; 6).

2. Theo chương trình Nâng cao

Câu IVb: (2,0 điểm)

1) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm trái dấu: (m+1)x2 - (2m-1)x + m = 0

2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 6y - 3 = 0

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M(2; 1).

--------------------Hết-------------------

Đáp án chi tiết:

de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

de thi hoc ki 2 lop 10 mon toan

Trên đây là mẫu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 mà giaitoan8.com muốn gửi tới các em, chúc các em ôn tập kiến thức và chuẩn bị tâm lý thật tốt trước kì thi sắp tới! xem thêm Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi hoc ki 2 mon toan lop 10

  • đề thi học kì 2 lớp 0

  • Đề thi học kì 2 môn toán lớp 10

  • Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán