HOT

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang

By Thiên Minh | 21/03/2023

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang gồm 6 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 150 phút, không kể thời gian phát đề.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Các dạng toán xuất hiện trong đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang như: Chứng minh phương trình, Parabol, số nguyên .. .

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang

Câu hỏi thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang

Nội dung câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho Parabol (P): y = $\dfrac{1}{4}x^2$ và đường thẳng (d): $y = x + m^2$ (m là tham số)

a) Xác định giá trị m để đường thẳng (d): $y = x + m^2$ có điểm chung với (P)

b) Với giá trị nào của m để đường thẳng cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ sao cho $y_1 - y_2 + x^2_1 - x^2_2 = 25$

Nội dung câu 4. Một số nguyên có ba chữ số có tính chất: nếu ta bỏ chữ số đầu tiên của số đó ta được một số chính phương, nếu ta bỏ đi chữ số cuối cùng ta vẫn được một số chính phương. Tìm tất cả các số có ba chữ số có tính chất như vậy.

Nội dung câu 5. Cho đường tròn (O) tâm O đường kính AB. Kéo dài AB về phía B lấy một điểm S tùy ý, kẻ cát tuyến SMC với đường tròn (O). Từ C vẽ dây CD vuông góc với AB; AM và BC cắt nhau tại N, AB và DM cắt nhau tại P.

a) Chứng minh rằng NP song song CD.

b) Chứng tỏ rằng OP.OS = OA2.

Nội dung câu 6. Một quyển sách có 30 bài học, mỗi bài học đều được bắt đầu ở một trang mới, các bài học có độ dài là 1, 2, 3, …, 30 trang (không nhất thiết sắp theo thứ tự). Hỏi số lượng bài học lớn nhất bắt đầu từ trang đánh số lẻ của quyển sách là bao nhiêu?

Trên đây là nội dung đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh năm 2022-2023 sở GD&ĐT An Giang. Các em tiếp tục làm Đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh sở GD&ĐT Quảng Ninh năm 2022-2023 tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Đề thi học sinh giỏi Toán THCS cấp tỉnh

  • Đề Thi HSG Toán 9

  • Đề Thi học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh