HOT

Chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 sách mới file word, có lời giải chi tiết

By Thiên Minh | 02/01/2024

Giaitoan8.com giới thiệu bộ tài liệu chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 file word, có lời giải chi tiết dành cho cả 3 bộ sách mới Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo. Thầy Cô giáo có thể tham khảo và tải về phục vụ cho nhu cầu giảng dạy của mình ạ.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Tài liệu bồi dưỡng ôn thi HSG Toán 6 bao gồm 15 chuyên đề, trong đó có 43 chủ đề Đại số và 12 chủ đề Hình học. Trong mỗi chủ đề sẽ nêu rõ lại phần lý thuyết cần ghi nhớ, các dạng toán và bài tập có lời giải kèm theo. Thông tin chi tiết, mời Thầy Cô và các em theo dõi bên dưới.

Chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 file word
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 KNTT, CTST và Cánh diều

Thầy Cô và các em tham khảo Đề thi học sinh giỏi Toán 6 năm 2023-2024 và Top 63 đề thi học sinh giỏi Toán 6 sách mới tại đây nhé.

Xem trước chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 - Đại Số

(Tải đầy đủ 43 chủ đề Đại Số và 12 chủ đề Hình học với 300K (gốc 400K))

Xem trước chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 - Hình Học

43 chủ đề ôn thi HSG Toán 6 phần Đại số

S6-CHUYÊN ĐỀ 1-CHỦ ĐỀ 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ VÀ CHỮ SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 1-CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẾM

S6-CHUYÊN ĐỀ 1-CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG DÃY SỐ TỰ NHIÊN

S6-CHUYÊN ĐỀ 1-CHỦ ĐỀ 4. DÃY SÔ VIẾT THEO QUY LUẬT DÃY CỘNG,CÁC DÃY KHÁC

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA LŨY THỪA

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 2. SO SÁNH LŨY THỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 3. SO SÁNH LŨY THỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 4. PPBĐTĐ ĐỂ TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA LŨY THỪA

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 5. PPĐG ĐỂ TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA LŨY THỪA

S6-CHUYÊN ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 6. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

S6-CHUYEN ĐỀ 3-CHỦ ĐỀ 1. PP PHÂN TÍCH THÀNH THỪA SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 3-CHỦ ĐỀ 2. DÙNG DẤU HIỆU ĐỂ CHỨNG MINH BÀI TOÁN CHIA HẾT

S6-CHUYÊN ĐỀ 3-CHỦ ĐỀ 3. DÙNG TÍNH CHẤT ĐỂ CHỨNG MINH BÀI TOÁN CHIA HẾT

S6-CHUYEN ĐỀ 3-CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP

S6-CHUYÊN ĐỀ 4-CHỦ ĐỀ 1. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VÀ BÀI TOÁN ƯCLN BCNN

S6-CHUYÊN ĐỀ 4-CHỦ ĐỀ 2. CHỨNG MINH HAI SỐ NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU

S6-CHUYÊN ĐỀ 4-CHỦ ĐỀ 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM ƯCLN VÀ BCNN

S6-CHUYÊN ĐỀ 4-CHỦ ĐỀ 4. CÁC BÀI TOÁN QUY VỀ TÌM ƯCLN VÀ BCNN

S6-CHUYÊN ĐỀ 5 -CHỦ ĐỀ 2. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 5-CHỦ ĐỀ 1. ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 5-CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HỢP SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 6-CHỦ ĐỀ 1. SỐ CHÍNH PHƯƠNG

S6-CHUYÊN ĐỀ 6-CHỦ ĐỀ 2. DÙNG CÁC TÍNH CHẤT CHIA HẾT VÀ SỐ DƯ ĐỂ CHỨNG MINH

S6-CHUYÊN ĐỀ 6-CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP PHẢN CHỨNG GIẢI BÀI TOÁN SỐ CHÍNH PHƯƠNG

S6-CHUYÊN ĐỀ 6-CHỦ ĐỀ 4. DÙNG CHỮ SỐ TẬN CÙNG ĐỂ CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI SỐ CHÍNH PHƯƠNG

S6-CHUYÊN ĐỀ 6-CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG PHÁP KẸP TRONG BÀI TOÁN SỐ CHÍNH PHƯƠNG

S6-CHUYEN DE 7-CHU DE 1. SỐ NGUYÊN VÀ TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

S6-CHUYEN DE 7-CHU DE 2. BỘI VÀ ƯỚC CỦA SỐ NGUYÊN

S6-CHUYÊN ĐỀ 8-NGUYÊN LÍ DIRICHLET

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN.

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 2. PHÂN SỐ TỐI GIẢN

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 3. SO SÁNH HAI PHÂN SỐ.

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 4. TÌM PHÂN SỐ X.

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 5. HAI BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 6. DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT

S6-CHUYÊN ĐỀ 9-CHỦ ĐỀ 7. BẤT ĐẲNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ

S6-CHUYEN DE 10-CHỦ ĐỀ 1. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN

S6-CHUYEN DE 10-CHỦ ĐỀ 2-CHỦ ĐỀ 2. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

S6-CHUYEN DE 10-CHỦ ĐỀ 3-CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

S6-CHUYÊN ĐỀ 11-CHỦ ĐỀ 1. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ CỘT

S6-CHUYÊN ĐỀ 11-CHỦ ĐỀ 2. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỚI BIỂU ĐỒ CỘT KÉP

S6-CHUYÊN ĐỀ 11-CHỦ ĐỀ 3. KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ SỰ KIỆN TRONG TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM

S6-CHUYÊN ĐỀ 11-CHỦ ĐỀ 4. XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

12 chủ đề ôn thi HSG Toán 6 phần Hình học

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 1. HÌNH TAM GIÁC ĐỀ, HÌNH LỤC GIÁC ĐỀU

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 2. HÌNH VUÔNG

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 3. HÌNH CHỮ NHẬT

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 4. HÌNH THOI

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 5. HÌNH THANG CÂN

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 6. HÌNH BÌNH HÀNH

HH6-CHUYÊN ĐỀ 1 - CHỦ ĐỀ 7. MỘT SỐ BT CHU VI, DIỆN TÍCH TỨ GIÁC

HH6-CHUYÊN ĐỀ 2 - CHỦ ĐỀ 1. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG-HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG

HH6-CHUYÊN ĐỀ 2 - CHỦ ĐỀ 2. ỨNG DỤNG TÍNH ĐÓI XỨNG TRONG TỰ NHIÊN

HH6-CHUYÊN ĐỀ 3 - CHỦ ĐỀ 1. ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, TIA.doc

HH6-CHUYÊN ĐỀ 3 - CHỦ ĐỀ 2. ĐOẠN THẲNG, ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

HH6-CHUYÊN ĐỀ 4 - GÓC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN.

Trên đây là toàn bộ thông tin về chuyên đề ôn thi HSG Toán 6 file word, có lời giải. Chúc Thầy Cô và các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt kết quả cao trong các kỳ thi của mình. Thầy Cô dạy khối 7 có thể tham khảo Chuyên đề ôn thi hsg Toán 7 file word tại đây ạ

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Chuyên đề ôn thi HSG Toán 6

  • Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6

  • Chuyên đề ôn thi HSG môn Toán lớp 6 sách mới