HOT

Đề thi HSG Toán lớp 10, 11 trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2021-2022

By Thiên Minh | 31/03/2022

Giaitoan8.com chia sẻ nội dung bộ đề thi HSG Toán lớp 10, 11 trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2021-2022 với nhiều câu hỏi nâng cao sẽ là thử thách giành cho các bạn học lực, khá giỏi trở lên.

Cấu trúc đề thi HSG Toán lớp 10, 11 trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2021-2022 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 180 phút. Các dạng toán gồm: Giải hệ phương trình, tìm số thỏa mãn điều kiện cho trước, tìm giới hạn ...

de thi hsg toan lop 10 11 truong chuyen nguyen hue ha noi nam 2021 2022

Nội dung câu hỏi số 4. Cho tam giác ABC và điểm P thuộc miền trong tam giác ABC. Lấy điểm Q sao cho các đường thẳng AQ, BQ, CQ lần lượt đối xứng với các đường thẳng AP, BP, CP qua đường phân giác trong của các góc A, B, C. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của P lên AB, AC; K, L lần lượt là hình chiếu của Q lên AB, AC.
a, Chúng minh rằng các điểm M, N, K, L cùng thuộc một đường tròn. Tìm tâm của đường tròn đó.
b, Gọi T là giao điểm của MN và KL.Chứng minh rằng AT vuông góc PQ.

Xem thêm:

Trên đây là nội dung đề thi HSG Toán lớp 10, 11 trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm 2021-2022. Chúc các em học tốt, thi tốt và đạt kết quả cao.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • dề thi HSG Toán lớp 10

  • đề thi HSG Toán lớp 11

  • đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 10

  • đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11