HOT

Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2021 sở GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

By Thiên Minh | 22/05/2021

GiaiToan8.com mời các bạn học sinh lớp cùng nhau giải ddề thi thử vào 10 môn Toán năm 2021 sở GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng để xem mình còn yếu ở dạng toán nào hay không, qua đó kịp thời rèn luyện và bổ sung kiến thức nha.

Cấu trúc đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2021 sở GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng gồm 6 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề.

de thi thu vao 10 mon toan
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2021-2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2021 sở GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Bài 1. (1,5 điểm)
Cho hai biểu thức A = $\frac{5 - \sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1} - \sqrt{(1- \sqrt{5})^2}$ và B = $(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2})$ : $\frac{2 \sqrt{x}}{x + 2 \sqrt{x}}$ với x > 0
a, Rút gọn A và B
b, Tím x để B > 2A

Bài 2. (1,5 điểm)
1, Tìm m để hai đường thẳng (d) y = (m-1)x - 3 và (d') y = x + m2 - 7 cắt nhau tại một điểm trên trục tung

2, Công ty dược phẩm A sản xuất một lô vacxin chống Covid19 gồm 2000 liều với giá vốn sản xuất là 300.000.000 đồng và giá bán mỗi liều vacxin ra thị trường sẽ là 400.000 đồng. Gọi y là số tiền lời hoặc lỗi của công ty A bán x liều vacxin.
a, Thiết lập hàm số đồng biến của y theo x
b, Hỏi công ty A có thể lời được nhiều nhất bao nhiêu tiền khi sản xuất lô vacxin trên

Bài 3. (2,5 điểm)
1, Cho phương trình bậc hai: x2 - 2mx + 4 = 0 (với m là tham số)
a, Giải phương trình đã cho khi m = 3
b, Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn (x1 + 1)2 + (x2 + 1)2 = 2

2, Trong năm 2019 một gia đình có tổng thu thập cả năm đạt 120 triệu đồng. Đến năm 2020 gia đình đó có thêm 1 người nên mặc dù tổng thu nhập tăng thêm 10 triệu đồng nhưng thu nhập tính bình quân theo đầu người lại giảm đi 4 triệu đồng so với năm 2019. Hỏi trong năm 2020 gia đình đó có bao nhiêu người?

Bài 4. (0,75 điểm)
Cái mũ của chú hề với kích thước cho theo hình vẽ (đường kính đường tròn là 35 cm). Hãy tính tổng diện tích vải để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)

de thi thu vao lop 10 mon toan

Bài 5. (3 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Trên cung nhỏ BC lấy điểm M. Gọi P là điểm đối xứng với M qua AB và Q là điểm đối xứng với M qua AC.
1, Chứng minh hai tứ giác CDHE và BCEF nội tiếp
2, Chứng minh góc BHD bằng góc BMA và tức giác AHBP nội tiếp
3, Chứng minh góc AQH không đổi khi điểm M chuyển động trên cung nhỏ BC.

Bài 6. (0.75 điểm)
Cho 3 số dương a, b, c thoả mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
P = $\frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3}$

--- Hết ---

Trên đây là nội dung của Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2021 sở GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, các em tiếp tục làm Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Kim Liên Nghệ An năm học 2021 2022 ở đây

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu vao lop 10 mon toan

  • đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

  • đề thi thử môn Toán vào lớp 10

  • đề thi thử toán vào 10