HOT

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn trung tâm Fermat Education Hà Nội năm 2020

By Deat_09 | 22/01/2020

Cùng giải Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn trung tâm Fermat Education Hà Nội năm 2020 để xem nội dung đề có khó và dài như nhiều bạn trao đổi sau khi kết thúc bài thi của mình hay không các bạn nha.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn trung tâm Fermat Education Hà Nội năm 2020 gồm 2 phần. Đó là trắc nghiệm và tự luận và thời gian làm bài là 120 phút, trong đề thi có đề cập tới tác phẩm thơ " Viếng Lăng Bác " của nhà thơ Viễn Phương.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ Văn trung tâm Fermat Education Hà Nội năm 2020 có câu hỏi đọc hiểu:
Viết về sự ra đi của Bác Hồ, trong bài “Bác ơi”, nhà thơ Tố Hữu có câu:
 Bác đã đi rồi sao Bác ơi!
a) (0,5 điểm) Câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu gợi em nhớ đến khổ thơ nào trong bài
“Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương? Chép chính xác khổ thơ đó.
b) (1 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ thứ ba khổ thơ
em vừa chép.
c) (3,5 điểm) Viết đoạn văn theo phương thức quy nạp (khoảng 12 câu) trình bày cảm nhận của em về tình cảm của nhà thơ Viễn Phương và nhân dân Việt Nam với Bác trong khổ thơ sau:
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
(Trong đoạn văn có sử dụng một phép nối và một câu mở rộng thành phần, gạch chân, chú thích rõ)
d) (1 điểm) Chép chính xác hai câu thơ liền nhau trong một bài thơ em đã học cũng có hình ảnh Bác Hồ. Ghi rõ tên bài thơ và tên tác giả.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu van

  • de thi thu mon van vao lop 10

  • de thi thu vao thpt

  • thi thu ngu van 10

  • thi vao lop 10 mon van