HOT

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2021-2022

By Thiên Minh | 16/05/2021

Giaitoan8.com mời các em cùng giải đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2021-2022 để củng cố kiến thức cho mình trước khi bước vào bài thi chính thức sắp tới.

Cấu trúc đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2021-2022 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Các dạng toán gồm: Tính giá trị và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, bài toán hình trụ .... 

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2021-2022

de thi thu vao lop 10 mon toan thcs le quy don ha dong nam hoc 2021 2022

Bài 4 (3,0 điểm). Từ một điểm m nằm ngoài đường tròn (O;R), vẽ tiếp tuyeén MA, MB với đường tròn (A, B là tiếp điểm). Trên cung nhỏ AB lấy một điểm C bất kì, vẽ CP vuông góc với MA, CQ vuông góc với MB (P thuộc MA, Q thuộc MB)
1. Chứng minh rằng tứ giác MPCQ nội tiếp đường tròn.
2. Vẽ CH vuông góc với AB (H thuộc AB). Chứng minh góc CHQ  = góc CAB và CP.CQ = CH2
3. Xác định vị trí của C trên cung nhỏ AB để tích CP.CQ.CH đạt trị lớn nhất.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho hai số dương a, b thoả mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = $\frac{1}{a^4 + b^2 + 2ab^2} + \frac{1}{a^2 + b^4 + 2a^2b}$

Trên đây là nội dung đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Quý Đôn - Hà Đông năm học 2021-2022. Các em tiếp tục làm Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán phòng GD&ĐT Bình Lục, Hà Nam năm 2020 2021 ở đây.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi thu vao lop 10 mon toan

  • Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán

  • Đề thi thử môn Toán vào lớp 10