HOT

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021, lần 2

By Thiên Minh | 06/06/2021

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021, lần 2 sẽ là tài liệu quan trọng dành cho các bạn học sinh có ý định thi tuyển vào trường nói riêng và các bạn trên cả nước nói chung.

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021, lần 2 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút, không kể thời gian giao đề, các dạng toán trong bài gồm có: Chứng minh Biểu thức - Phương trình - Tứ giác nội tiếp ...

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021, lần 2

de thi vao lop 10 mon toan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 2 năm 2021 trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem trước câu hỏi trong bài thi:

Câu 4. Cho đường tròn tâm O có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Gọi M là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ AC (M không trùng với A, C). Tia DM cắt các đường thẳng AB, AC và BC lần lượt tại N,P và Q. Gọi H là hình chiếu của điểm C trên đường thẳng AQ.
1. Chứng minh rằng tứ giác AOCH nội tiếp và tia HO là tia phân giác của góc AHC?
2, Chứng minh $\frac{PA}{PC} =  \frac{HA}{HC}$
3, Chứng minh $\frac{1}{NA^2} + \frac{1}{NB^2} + \frac{1}{NM^2} $

Câu 5. Cho a, b, x, y là các số thực dương thoả mãn điều kiện: x2 - x + 1 = a2, y2 + y + 1 = b2 và (2x - 1) (2y +1) = 2ab + 3.
Chứng minh rằng x + y = ab?

Trên đây là nội dung đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2021, lần 2. Các em thử sức với Đề thi vào lớp 10 môn Toán sở GD&ĐT Đồng Nai năm học 2021 2022 chính thức nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • de thi vao lop 10 mon toan

  • đề thi toán vào 10

  • đề thi vào lớp 10 môn toán

  • đề thi môn toán vào lớp 10