HOT

Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 68, 69, 70 sgk Vật lý 6

By Thiên Minh | 20/10/2019

Cùng giải bài C5 trang 70 sgk Vật lý 6 và các bài C1, C2, C3, C4 trang 68, 69 để tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm, công dụng của Nhiệt kế cũng như thang đo nhiệt độ chuẩn là như thế nào.

Trong bài Bài 22: Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ, chúng ta sẽ được tìm hiểu về một công cụ đo nhiệt độ của mọi vật trong cuộc sống hiện nay đó là Nhiệt Kế, bên cạnh đó nắm được thông tin về Thang đo nhiệt độ để biết các tiêu chuẩn về nhiệt độ.

giai bai 22 nhiet ke thang do nhiet do

Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 68, 69, 70 sgk Vật lý 6, Nhiệt kế

Giải Bài 22 Nhiệt kế Thang đo nhiệt độ

Giải bài C1 trang 68 SGK Vật Lý 6:

giai bai c1 trang 68 sgk vat ly 6

a. Ngón tay nhúng vào bình a có cảm giác lạnh còn ngón tay nhúng vào bình c có cảm giác nóng.

b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b, ngón tay từ bình a sẽ có cảm giác nóng, ngón tay từ bình c có cảm giác lạnh hơn dù nước trong bình b có nhiệt độ nhất định

Nhận xét: Cảm giác của tay không xác định đúng được độ nóng, lạnh của 1 vật mà ta sờ hoặc tiếp xúc với nó

Giải bài C2 trang 68 SGK Vật Lý 6:

giai bai c2 trang 68 sgk vat ly 6

Thí nghiệm ở hình 22.3 và hình 22.4 dùng để xác định nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC và nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC, trên cơ sở đó vẽ các vạch chia độ của nhiệt kế.

Giải bài C3 trang 69 SGK Vật Lý 6:

Loại nhiệt kế GHĐĐCNNCông dụng
Nhiệt kế thủy ngân Từ -30oC đến 130oC1oCĐo nhiệt độ trong các phòng thí nghiệm
Nhiệt kế y tế Từ 35oC đến 42o0,1oĐo nhiệt độ cơ thể
Nhiệt kế rượu Từ -20oC đến 50o2oCĐo nhiệt độ khí quyển


Giải bài C4 trang 69 SGK Vật Lý 6:

Nhiệt kế y tế có đặc điểm chỗ gần bầu, ống quản thắt lại. Cấu tạo như vậy có tác dụng: khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị bịt ở chỗ thắt không trở về bầu được, nhờ đó ta có thể đọc được chính xác nhiệt độ cơ thể.

Giải bài C5 trang 70 SGK Vật Lý 6:

* Ta có: 30oC = 0oC + 30oC = 32oF + (30.1,8oF) = 86oF.

37oC = 0oC + 37oC = 32oF + (37.1,8oF) = 98,6oF.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành các bài C1, C2, C3, C4, C5 trang 68, 69, 70 sgk Vật lý 6 về Nhiệt kế, mời các em theo dõi thêm lời giải bài C10 trang 67 sgk Vật lý 6 cũng như Bài C5 trang 76 SGK Vật Lý 6 nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai bai 22 nhiet ke thang do nhiet do

  • bai c1 trang 68 sgk vat ly 6

  • bai c5 trang 70 sgk vat ly 6

  • bai c3 trang 69 sgk vat ly 6