HOT

Giải bài nguồn sáng và vật sáng

By Chăm Giải Toán | 23/04/2018

Mẹo giải bài nguồn sáng và vật sáng trong sgk vật lý 7 dưới dây, giaitoan8.com sẽ hướng dẫn các em làm bài tập từ C1 tới bài C4 trang 5 sgk, đồng thời từ bài 1.1 trang 3 sách bài tập vật lý 7 tới bài 1.15 trang 5, các em cùng theo dõi nhé

Bài viết liên quan

Mẹo giải bài nguồn sáng và vật sáng trong sgk vật lý 7 dưới dây, giaitoan8.com sẽ hướng dẫn các em làm bài tập từ C1 tới bài C4 trang 5 sgk, đồng thời từ bài 1.1 trang 3 sách bài tập vật lý 7 tới bài 1.15 trang 5, các em cùng theo dõi nhé

giai bai nguon sang va vat sang

Giải bài nguồn sáng và vật sáng, bài 4, 5 sgk vật li 7, giải sách bài tập vật lý lớp 7

Trước khi đi vào lời giả chi tiết, chúng ta cần biết nguồn sáng và vật sáng là gì
- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng
- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
Ngoài ra, chúng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt và nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt chúng ta

Giải bài nguồn sáng và vật sáng sgk vật lí 7

Bài C1 trang 4 sgk vật lí 7
Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?
Cách giải:
Trong  những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bài C2 trang 4 sgk vật lí 7
Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b. Mảnh giấy trắng dán lên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:
a) Đèn sáng (hình 1.2a)
b) Đèn tắt (hình 1.2b)
Vì sao lại nhìn thấy?
Cách giải:
Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Bài C3 trang 5 sgk vật lí 7
Trong thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta  nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh sang đến mắt ta. Vật nào tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới.
Cách giải:
+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó
+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

Bài C4 trang 5 sgk vật lí 7
Trong cuôc tranh luận được nêu ở phần mở bài, bạn nào đúng ? Vì sao?
Cách giải:
Bạn Thanh đúng vì tuy đèn có bật sáng nhưng không chiếu thẳng vào mắt ta nên ta không nhìn thấy

Giải bài nguồn sáng và vật sáng, sách bài tập vật lí 7

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Vì sao ta nhiện thấy một vật?
A. Vì ta mở mất hướng về phía vật
B. Vì mắt ta phát ra những tia sáng chiếu lên vật
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
D. Vì vật được chiếu sáng
Cách giải:  Đáp án: A

Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy
B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
C. Mặt trời
D. Đèn ống đang sáng
Cách giải:  Đáp án: B

Bài 1.3 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn.
Cách giải:  Trong phòng cửa gỗ đóng kín, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta.

Bài 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?
Cách giải: Vì ta thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen do đó mắt ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật ở xung quanh.

Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải nguồn sáng không? Tại sao?
Cách giải: Gương đó không phải nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào đó.

Bài 1.6 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?
A. Khi mắt ta mở
B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta
C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta
D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt
Cách giải: Đáp án: C

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7: Khi nào ta thấy một vật?
A.khi vật được chiếu sáng
B.khi ta mở mắt hướng về phía vật
C.khi vật phát ra ánh sáng
D.khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta
Cách giải: Đáp án: D

Bài 1.8 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7: Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng mặt trời, rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải nguồn sáng không? Tại sao?
A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng
B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt trời chiếu vào phòng
C. Không là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng
D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng
Cách giải: Đáp án: D

Bài 1.9 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A.mặt trời
B.ngọn nến đang cháy
C.con đom đóm lập lòe
D.mặt trăng
Cách giải: Đáp án: D

Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7: Trường hợp nào dưới đây không nhận bết được miếng bìa màu đen?
A. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện
B. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối
C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy
D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng
Cách giải: Đáp án B

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen?
A. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối
B. Dán miếng bìa màu đen lên trên một bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn điện đang sáng
C. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày
D. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong bóng tối.
Cách giải: Đáp án C

Bài 1.12 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7: Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?
A. Ngọn nến đang cháy
B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng mặt trời
C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời
D. Mặt trời
Cách giải: Đáp án C

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7: Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì
A. Bản thân bông hoa có màu đỏ
B. Bông hoa là một vật sáng
C. Bông hoa là một nguồn sáng
D. Có ánh sáng từ bông hoa đỏ truyền đến mắt ta
Cách giải: Đáp án D

Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7: Ban đêm, Hoa ngồi đọc sách dưới một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng sở dĩ bạn ấy nhìn thấy trong sách vì mắt bạn ấy phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của Hoa là sai?
Cách giải:
Nếu đúng như Hoa nói thì khi ta mở mắt là có ánh sáng phát ra từ mắt chiếu lên trang sách và ta nhìn thấy trang sách cho dù là tắt đèn. Hãy thử tắt đèn xem thấy có đúng như Hoa nói không nhé.

Bài 1.15 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7: Ban đêm, trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không
Cách giải:
Hãy tìm cách đảm bảo không cho ánh sáng từ bất cứ nơi nào trong phòng chiếu lên điểm sáng trên bàn. Nếu ta vẫn nhìn thấy điểm sáng đó thì đó là nguồn sáng. Chẳng hạn dùng một hộp cotton không đáy, phía trên đọc một lỗ nhỏ, úp lên điểm sáng. Nếu nhìn qua lỗ nhỏ vẫn thấy điểm sáng đó thì đó là nguồn sáng.

ĐG của bạn?
Bài viết liên quan
Từ khóa:
  • giải bài nguồn sáng và vật sáng

  • giải bài nhận biết ánh sáng

  • giải sgk vật lý 7 trang 4

  • giải sgk vật lý 7 trang 5