HOT

Giải bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng bằng Phương tích-trục đẳng phương

By Thiên Minh | 03/11/2021

Tài liệu giải bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng bằng cách sử dụng Phương tích - Trục đẳng phương sẽ giúp các em học sinh lực học giỏi, nhất là với các bạn học trường chuyên trau đồi kỹ năng và cải thiện thành tích học tập của mình.

Bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng bằng cách sử dụng phương tích-trục đẳng phương nằm trong chương trình Hình học phẳng THPT, thường xuất hiện trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi Olympic Toán quốc tế. Và trong các phương pháp để giải quyết bài toán đồng quy, thì phương pháp sử dụng Phương tích và trục đẳng phương được áp dụng nhiều.

giai bai toan chung minh dong quy thang hang bang phuong tich truc dang phuong

Giải bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng bằng cách sử dụng phương tích-trục đẳng phương

Xem trước một số bài tập trong tài liệu:

Bài 1. Cho tam giác ABC nhọn, kẻ đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Cho K là một điểm tùy ý trên cạnh BC và khác B, C. Kẻ đường kính KM của đường tròn ngoại tiếp tam giác BFK và đường kính KN của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEK. Chứng minh rằng ba điểm M, H, N thẳng hàng.

Bài 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các hình bình hành ABMN và ACPQ sao cho tam giác ABN đồng dạng với tam giác CAP. Gọi G là giao điểm của AQ và BM, H là giao điểm của AN và CP. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác GMQ, HNP cắt nhau tại E và F (E nằm trong đường tròn tâm O). Chứng minh ba điểm A, E, F thẳng hàng.

Trên đây là tài liệu giải bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng bằng cách sử dụng phương tích-trục đẳng phương. Giaitoan8.com chúc các em học tốt.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • phương tích và trục đẳng phương

  • bài toán chứng minh các đường thẳng đồng quy

  • cách chứng minh đồng quy

  • chứng minh ba điểm thẳng hàng