HOT

Giải hóa 11 bài 24

By Thiên Minh | 21/10/2018

Tài liệu giải hóa 11 bài 24 hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp các kiến thức đã học trong chương 4 đại cương về hóa học hữu cơ và áp dụng giải bài tập trang 107, 108 sgk Hóa lớp 11

Trong các bài học trước, các em đã lần lượt được tìm hiểu về  công thức, cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cũng như các phản ứng hữu cơ, trong bài 24 luyện tập về hợp chất hữu cơ này, các em hãy vận dụng lại các kiến thức đã được học để giải quyết các bài tập trang 107, 108 trong sách giáo khoa Hóa 11 nha!

giai hoa 11 bai 24

Giải hóa 11 bài 24 trang 107 108 sgk

Chúng ta cùng nhau xem lại tài liệu giải hóa 11 bài 23 về Phản ứng hữu cơ ở đây.

Giải hóa 11 bài 24

Giải bài 1 trang 107 SGK Hóa 11:

Hiđrocacbon là:

e - C6H6

Dẫn xuất của hiđrocacbon là:

a) CH2O ;

 b) C2H5Br;

c) CH2O2 ;

d) C6H5Br;

g) CH3COOH.

Giải bài 2 trang 107 SGK Hóa 11:

giai hoa 11 bai 24

Giải bài 3 trang 107 SGK Hóa 11:

giai hoa 11 bai 24

Giải bài 4 trang 107 SGK Hóa 11:

Chọn A

Vì C6H10O4 còn có thể viết (C3H5O2)2

Giải bài 5 trang 107 SGK Hóa 11:

giai hoa 11 bai 24

Giải bài 6 trang 107 SGK Hóa 11:

Gọi C3H7-OH (I), C4H9-OH (II), CH3-O-C2H5 (III), C2H5-O-C2H5 (IV)

Các chất đồng đẳng của nhau:

(I) và (II) đồng đẳng với ancol etylic

(III) và (IV) cùng là ete no đơn chức

Các chất đồng phân của nhau:

(I) và (III) cùng có CTPT là C3H8O

(II) và (IV) cùng có CTPT C4H10O

(Anco no đơn chức có đồng phân khác chức với ete)

Giải bài 7 trang 108 SGK Hóa 11:

Phản ứng thế: a

Phản ứng cộng: b

Phản ứng tách: c,d

Giải bài 8 trang 108 SGK Hóa 11:

giai hoa 11 bai 24

Như vậy chúng ta đã kết thúc chương 4 tại đây, sang tuần chúng ta sẽ học Chương 5 : Hiđrocacbon no, bài đâu tiên sẽ là giải hóa 11 Bài 25 về Ankan các em nhé.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giai hoa 11 bai 24

  • giải hóa 11 bài 24

  • giải bài tập trang 107 sgk hóa 11

  • giải bài tập trang 108 sgk hóa 11