HOT

Giáo án lớp 1 môn Toán bộ sách Cánh Diều

By Thiên Minh | 02/08/2020 GiaiToan8.com chia sẻ tài liệu giáo án môn Toán lớp 1 trong bộ sách Cánh Diều mới được bộ GD&ĐT phát hành vừa qua, trong giáo án sẽ bao gồm đầy đủ những mục tiêu, đồ dùng cần chuẩn bị cũng như các hoạt động dạy học.

Thông qua giáo án lớp 1 môn Toán bộ sách Cánh Diều, thầy cô sẽ biết cách hướng dẫn và giảng dạy cho các em học sinh lớp 1 những kiến thức và kỹ năng tốt nhất, từ đó giúp phát triển năng lực của các em ...

giao an lop 1 mon toan bo sach canh dieu

Giáo án môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Làm quen với phép trừ - dấu trừ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức – Kĩ năng:

  • Làm quen với phép trừ qua các tính huống có thao tác bớt, nhận biết cách sử dụng các dấu - ,=.
  • Nhận biết ý nghĩa của phép trừ (với nghĩa bớt) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

2. Năng lực:

  • Phát triển năng lực toán học.
  • Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

3. Phẩm chất:

  • Hs yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị:

  • Các que tính, các chấm tròn, bộ thực hành Toán.
  • Tranh tình huống trong.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động học tập của Hs

Hỗ trợ của GV

- Học sinh quan sát tranh và thảo luận theo nhóm đôi:

+ Có 5 con chim đậu trên cành cây. Có 2 con bay đi.

+ Trên cây còn lại 3 còn chim.

- Hs chia sẻ

- Hs lấy ra 5 que tính.

- 5 que tính

- Hs cất đi 2 que tính.

- 2 que tính

- Có 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Còn lại 3 que tính.

- Hs nhắc lại (CN, ĐT)

- Hs làm tương tự với chấm tròn.

- Có 5 chấm tròn. Bớt đi 2 chấm tròn. Còn lại 3 chấm tròn.

*Hoạt động 1: Khởi động:

- Gv cho hs quan sát tình huống trong SGK (Tr 54), yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

- Gv cho các nhóm hs chia sẻ.

* Hoạt động 2: Giới thiệu dấu trừ, phép trừ.

- Yêu cầu hs lấy ra 5 que tính.

- Các con vừa lấy ra bao nhiêu que tính?

- Yêu cầu hs cất đi 2 que tính.

- Các con vừa cất đi mấy que tính?

- Có 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Còn lại bao nhiêu que tính?

- Gv cho hs nhắc lại (CN, ĐT)

- Cho hs làm tương tự với chấm tròn.

- Có 5 chấm tròn. Bớt đi 2 chấm tròn. Còn lại bao nhiêu chấm tròn?

- Hs làm quen với câu nói: Có ... Bớt đi

... Còn.

- Hs quan sát gv thao tác trên bảng.

- Hs lắng nghe

- Hs đọc: Năm trừ hai bằng ba.

- Hs diễn đạt bằng kí hiệu toán học: 5 – 2 = 3

- Hs thực hiện trên bảng gài. Vd: 5 – 3 = 2.

- Hs nêu một vài tình huống và đố nhau đưa ra phép tính.

- Hs lắng nghe yêu cầu.

- Hs quan sát tranh.

+ Có 3 con ếch đang ngổi trên lá sen. 1 chú ếch nhảy xuống ao. Còn lại 2 chú ếch đang ngồi trên lá sen.

- Hs nêu phép tính và nêu số thích hợp ở ô trống rồi ghi phép tính 3 – 1 = 2 vào vở.

- Hs quan sát bức tranh thứ 2, yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng.

- Hs chia sẻ trước lớp.

- Hs nêu lại 2 tình huống trong bài. (CN, ĐT)

- Hs lắng nghe.

- Hs thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh, nêu tình huống và chọn phép tính thích hợp.

- Hs chia sẻ trước lớp.

- Hs lắng nghe.

- Gv hướng dẫn hs sử dụng câu nói:

... Bớt đi ... Còn.

- Gv thực hiện lại các thao tác với chấm tròn trên bảng.

- Gv giới thiệu dấu trừ, phép trừ: 5 – 2

= 3.

- Hd hs đọc phép trừ: 5 – 2 = 3

- Gv giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học: 5 – 2 = 3

- Gv đưa ra 1 vài tình huống, yêu cầu hs đặt phép tính tương ứng rồi gài thẻ phép tính trên bảng gài.

Vd: Có 5 chấm tròn, bớt đi 3 chấm tròn. Hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn?

- Gv cho hs nêu một vài tình huống và đố nhau đưa ra phép tính.

* Hoạt động 3: Luyện tập. Bài 1: Số? (tr55)

- Gv nêu yêu cầu bài tập

- Gv cho hs quan sát tranh

+ Có 3 con ếch đang ngổi trên lá sen. 1 chú ếch nhảy xuống ao. Hỏi còn lại bao nhiêu chú ếch đang ngồi trên lá sen?

- Yêu cầu hs nêu phép tính và nêu số thích hợp ở ô trống rồi ghi phép tính 3

– 1 = 2 vào vở.

- Gv cho hs quan sát bức tranh thứ 2, yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng.

- Cho hs chia sẻ trước lớp.

- Gv cho hs nêu lại 2 tình huống trong bài.

Bài 2: Chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (tr 55)

- Gv nêu yêu cầu bài tập.

- Gv cho hs thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh, nêu tình huống và chọn phép tính thích hợp.

- Cho hs chia sẻ trước lớp.

- Gv nhận xét.

Bài 3: Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (tr55)

- Gv nêu yêu cầu bài tập.

- Hs quan sát tranh.

+ Hs nêu

+ Hs nêu

- Hs chia sẻ trước lớp.

- Hs nêu một vài ví dụ về phép trừ.

- Hs nêu

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe

- Gv cho hs quan sát tranh vẽ.

+ Bức tranh a vẽ gì?

+ Bức tranh b vẽ gì?

- Yêu cầu hs nêu phép tính thích hợp với mỗi bức tranh.

- Gv nhận xét.

* Hoạt động 4: Vận dụng.

- Gv cho hs nêu một vài ví dụ về phép trừ.

- Gv nhận xét

* Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò.

- Bài hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Yêu cầu hs về nhà tìm một vài ví dụ về phép trừ để hôm sau chia sẻ với bạn.

- Dặn dò hs chuẩn bị bài sau.

Trên đây là Giáo án lớp 1 môn Toán bộ sách Cánh Diều. Các thầy cô, bậc phụ huynh cùng xem tiếp Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt bộ sách Cánh Diều có trên GiaiToan8.com nha.

ĐG của bạn?
Từ khóa:
  • giao an lop 1 mon toan bo sach canh dieu

  • Giáo án lớp 1 môn Toán bộ sách Cánh Diều

  • Giáo án môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều